Báo Công lý
Thứ Tư, 12/8/2020

Chánh án TANDTC: Lãnh đạo các đơn vị cần hết sức năng động, phải tìm ra các giải pháp công tác đột phá

Sự kiện: Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
22/2/2017 19:58 UTC+7
(Công lý) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC tại buổi giao ban ngày 22/2/2017 giữa lãnh đạo TANDTC, Thẩm phán TANDTC, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra

Đánh giá các công tác từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017 của TANDTC, báo cáo trình bày tại buổi giao ban nêu rõ, trong thời gian qua, TANDTC đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đó là: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đặc xá năm 2016; Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ra mắt bộ trang phục xét xử tại phiên họp toàn thể; tổ chức phiên họp của Hội đồng giám đốc thẩm gồm 5 Thẩm phán TANDTC để xét xử giám đốc thẩm đối với các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng khóa 1 đào tạo Cử nhân luật. Các Đoàn kiểm tra do các lãnh đạo TANDTC, Thẩm phán TANDTC làm trưởng đoàn đã hoàn thành việc kiểm tra công tác xét xử của các TAND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2016...

Ban cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại 4 điểm cầu (TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Học viện Tòa án và Vụ Công tác phía Nam). TANDTC chủ trì, đăng cai tổ chức Diễn đàn cải cách phá sản tại châu Á lần thứ 10 và Hội nghị Chánh án các nước có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Bên cạnh đó, TANDTC đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017; Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp và Lễ khai trương hệ thống truyền hình hội nghị đến TAND cấp huyện. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo TANDTC đã dự và chỉ đạo các Cụm thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016; dự Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của các TAND cấp cao và cấp TAND tỉnh. Mới đây, TANDTC đã chuẩn bị chu đáo cho buổi làm việc của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương với Ban cán sự Đảng của Liên ngành tư pháp - Nội chính Trung ương về công tác phối hợp năm 2017…

Chánh án TANDTC: Lãnh đạo các đơn vị cần hết sức năng động, phải tìm ra các giải pháp công tác đột phá

Quang cảnh buổi giao ban

Trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử các vụ án theo thủ tục giám đốc thấm, tái thẩm, các Vụ Giám đốc kiểm tra đã tăng cường xem xét đơn cũng như xét xử các vụ án theo thẩm quyền. Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 19 vụ án. TAQS Trung ương kiểm tra 27/27 bản án của TAQS khu vực và các hồ sơ án sơ thẩm, phúc thẩm của TAQS cấp quân khu, hồ sơ án phúc thẩm TAQS Trung ương.

Về công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã xây dựng dự thảo, hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền về dự án Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, Bộ luật Lao động, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Đấu giá tài sản, Luật Cạnh tranh, Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án (sửa đổi)… TANDTC ban hành 3 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán; xây dựng 21 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán; phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng 3 dự thảo Thông tư liên tịch do các bộ ngành khác chủ trì soạn thảo; dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ chức Thừa phát lại….

Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được Học viện Tòa án giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổ chức thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử; viết giáo trình các môn học chuyên ngành Tòa án trong chương trình đào tạo đại học; biên soạn, chỉnh lý tài liệu đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án theo các quy định mới; hoàn thiện bộ đề thi phục vụ công tác đào tạo Thư ký, Thẩm tra viên.

Đồng thời, từ tháng 11/2016 đến nay, các đơn vị giúp việc thuộc TANDTC như: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Công tác phía Nam, Báo Công lý, Tạp chí TAND tùy từng chức năng được giao đã nỗ lực bám sát công tác chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra… 

Trong phần thảo luận đóng góp ý kiến, các đồng chí Phó Chánh án TANDTC, Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo các đơn vị nhất trí với kết quả mà các đơn vị đã thực hiện, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các Vụ Giám đốc kiểm tra, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổng hợp… nêu một số kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo TANDTC trong việc tăng thêm biên chế; bổ sung trang thiết bị làm việc, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để đáp ứng được công việc theo yêu cầu.

Tăng cường các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ

Kết luận buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình biểu dương, ghi nhận thành tích của các đơn vị trong 3 tháng vừa qua, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của TANDTC. Ngoài ra, Chánh án TANDTC cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác, đồng thời giải đáp những kiến nghị của một số đơn vị và chỉ ra các việc cần đẩy nhanh tiến độ để triển khai trong thời gian tới.

Căn cứ vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, kế hoạch và những chủ trương, định hướng lớn về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 đã được thông qua tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017, Chánh án TANDTC yêu cầu các Vụ Giám đốc kiểm tra cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đảm bảo đạt chỉ tiêu giải quyết theo Nghị quyết của Quốc hội. Các đơn vị giúp việc tập trung làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo TANDTC trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật liên quan đến hoạt động của TAND, đặc biệt là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Vụ Tổng hợp khẩn trường hoàn thiện các đề án trang cấp phương tiện, điều kiện làm việc cho các Tòa án; đề án cải tạo mở rộng trụ sở cơ quan TANDTC tại 48 Lý Thường Kiệt; triển khai các đề án về công nghệ thông tin. Các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về viết bản án trong toàn hệ thống TAND; tiến hành sơ kết việc thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014 để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với thực tiễn. Tháng 3/2017, TANDTC sẽ tổ chức tập huấn viết bản án tại TAND tỉnh Bắc Ninh, sau đó rút kinh nghiệm trong việc tổ chức để tập huấn trong toàn hệ thống, do đó các đơn vị liên quan cần có kế hoạch thật chu đáo, cụ thể.

Đối với công tác cán bộ, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị Vụ Tổ chức - Cán bộ khẩn trương thẩm định hồ sơ quy hoạch, bổ sung quy hoạch Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh đến năm 2021 và đề xuất thành lập Tòa chuyên trách tại TAND địa phương; ban hành Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Ngoài ra, Vụ Tổ chức - Cán bộ cần phân bổ biên chế cho các đơn vị một cách hợp lý trên cơ sở cán bộ hiện có; lãnh đạo các đơn vị cũng phải chủ động tìm nguồn để bổ sung cho đơn vị mình, trong đó ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm nguồn cán bộ lãnh đạo tại chỗ.

Đối với Học viện Tòa án, cần sớm xây dựng và hoàn thiện bộ giáo trình đào tạo phần chuyên ngành về công tác xét xử trong chương trình đào tạo bậc đại học. Văn phòng, Vụ Tổng hợp phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống truyền hình trực tuyến trong việc tổ chức các hội nghị trực tuyến về giao ban công tác, tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo chuyên đề. Các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo TANDTC triển khai thực hiện tốt chủ trương truyền hình trực tuyến từ hội trường xét xử đến phòng làm việc của Chánh án, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh để phục vụ cho việc theo dõi, nắm bắt công tác xét xử.

Cùng với triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III phải đề ra những giải pháp cấp bách, hữu hiệu để tăng cường số lượng và chất lượng giám đốc thẩm, tái thẩm. Theo đó, lãnh đạo các Vụ Giám đốc kiểm tra cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức của đơn vị làm tốt công tác phân loại đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm để giải quyết dứt điểm tránh tồn đọng. Đối với các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vướng về thẩm quyền thì đề xuất với lãnh đạo TANDTC tổ chức cuộc họp với VKSND cùng cấp nhằm xem xét. Chánh án TANDTC đề nghị việc phân loại đơn và giải quyết các đơn có thể trả lời được thì các Vụ Giám giám đốc kiểm tra phải hoàn tất trong tháng 4/2017…

Trước khối lượng công việc của TAND nói chung, TANDTC nói riêng trong thời gian tới rất nặng nề, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn lãnh đạo các đơn vị cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các đề án của lãnh đạo TANDTC đã bàn trong Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Mặt khác, trong công tác điều hành, lãnh đạo các đơn vị cần hết sức năng động, phải tìm ra các giải pháp công tác đột phá và kịp thời động viên cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Trần Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật