Tòa án

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên
Ngày 29/11, TANDTC tổ chức Hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên, để tạo nền tảng pháp lý cho đề xuất Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên trong thời gian tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO