Báo Công lý

Thứ Bảy, 04/2/2023
Khẩn trương xây dựng Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm Khẩn trương xây dựng Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm
Tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích ...
Sự kiện nổi bật