Báo Công lý

Thứ Bảy, 28/1/2023
Kiểm toán Nhà nước cần luôn công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật Kiểm toán Nhà nước cần luôn công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật
Thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành Kiểm toán Nhà nước cần luôn “công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật” để tăng cường kỷ luật, kỷ ...
Sự kiện nổi bật