Tiêu điểm

Chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng

Mai Đỉnh 16/04/2024 - 17:12

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng đoàn, Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ là Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai giảng.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; Thẩm phán TANDTC; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Chi ủy các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên lớp học có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

hn-boi-duong-dang2.jpg
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có hơn 500 đại biểu là Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong 5 thành tố để xây dựng chỉnh đốn Đảng, có 3 thành tố liên quan trực tiếp tới công tác tư tưởng của Đảng đó là chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Đây vừa là yêu cầu, vừa là đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới. Sau Đại hội XIII của Đảng, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng Trung ương và Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn mới nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong đó, nhiều vấn đề mới cần được các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác.

hn-boi-duong-dang5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng này góp phần giúp cho các đồng chí Bí thư chỉ bộ, cấp ủy viên cơ sở hiểu sâu, nắm chắc nghiệp vụ các mặt công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo của Đảng và trong Đảng bộ Khối, từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và đại hội đảng bộ các cấp.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Khối.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Hiện nay vẫn còn rất nhiều thông tin xấu độc chống phá Đảng, phủ nhận thành tựu mà Đảng đã đạt được. Chính vì vậy, vai trò của Đảng viên, cấp ủy viên đảng bộ cơ sở là cực kỳ quan trọng để kịp thời ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

hn-boi-duong-dang1.jpg
Hơn 500 đại biểu tham dự lớp học.

Cho rằng thời gian học của lớp bồi dưỡng chỉ trong vòng một ngày, để đảm bảo hiệu quả, chất lượng của lớp học, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các đồng chí tham gia lớp cần tập trung học tập, nghiên cứu; tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên và đặt ra tình huống để tranh luận, thảo luận để vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa trao đổi nội dung còn băn khoăn,… Qua đó có thêm kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác, triển khai những kiến thức kỹ năng học được vào thực tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng bày tỏ và tin tưởng rằng, lớp học được tổ chức đáp ứng được yêu cầu của các đảng bộ, từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối nói riêng, khẳng định vị trí, tầm quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nói chung.

hn-boi-duong-dang3.jpg
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp học, các đại biểu được nghe và trao đổi cùng với các đồng chí báo cáo viên các chuyên đề, bao gồm: Chuyên đề 1: Nhiệm vụ và giải pháp trong tâm đối với chi bộ và đảng bộ cơ sở về bảo vệ nền tảng tương của Đảng, đấu tranh phản bác ngăn chặn xử lý các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chuyên đề 2: Công tác tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở và việc phòng, chống “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; Chuyên đề 3: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

hn-boi-duong-dang8.jpg
TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi chuyên đề với các đại biểu.

Đây là những vấn đề mấu chốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo, phụ trách công tác công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ phải nắm vững và thực hiện thường xuyên. Đồng thời cũng sẽ có nhiều tình huống phát sinh từ thực tiễn công tác mà cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng sẽ diễn ra cả ngày 16/4/2024. Đây là lớp học thứ 2 trong năm 2024 được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho khoảng 1.000 cán bộ Đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng