Báo Công lý
Thứ Ba, 24/9/2019

BHXH ghi điểm trong cải cách hành chính

06/12/2016 17:34 UTC+7
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện cải cách nội bộ trong chính ngành BHXH.

BHXH ghi điểm trong cải cách hành chính

Ảnh minh họa.

Ngay từ đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (số 488/KH-BHXH ngày 17/02/2016), trong đó trọng tâm là việc rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của BHXH Việt Nam để đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của Ngành có liên quan đến TTHC.

Đối với công tác chỉ đạo điều hành, đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (số 488/KH-BHXH ngày 17/02/2016), trong đó trọng tâm là việc rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của BHXH Việt Nam để đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của Ngành có liên quan đến TTHC, qua đó kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp.

Tiếp đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1852/KH-BHXH ngày 27/5/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống, trong đó chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ ở BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị quyết  số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính đối với doanh nghiệp.

Trong việc rà soát lĩnh vực giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH và Quyết định số 828/QĐ-BHXH thực hiện đơn giản hóa các TTHC. Theo đó, BHXH đã cắt giảm được 01 thủ tục hành chính, từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42%  tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện.

Cùng với việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Theo đó, tháng 4/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 640/QĐ-BHXH về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tin học hóa toàn diện trong các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của ngành ở tất cả các lĩnh vực; đồng thời liên thông dữ liệu với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Nhiều dự án về công nghệ thông tin có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của Ngành đã được triển khai và bước đầu cho kết quả khả quan, đó là: Phần mềm cấp số định danh và quản lý BHYT theo hộ gia đình; Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; Thực hiện các giải pháp về công nghệ thông tin để triển khai Nghị quyết số 36 a /NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; hoàn thành thu thập, nhập thông tin và thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT

Tính đến ngày 11/10/2016, cả nước đã thu thập và nhập thông tin của trên 23,8 triệu hộ gia đình với 91,4 triệu người (đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trên 63,6 triệu người, đạt 94,4% số người tham gia BHYT;...

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc kết nối với các cơ sở khám chữa BHYT và đang tích cực phối hợp với các cơ sở KCB BHYT để chuẩn hóa danh mục thanh toán BHYT, thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa thông qua Cổng thông tin giám định BHYT trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 15/6/2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng xong Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để lấy ý kiến các chuyên gia và các Bộ ngành. Đến nay, dự thảo Nghị định cơ bản hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

Song song với việc phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để triển khai thực hiện trong toàn quốc ngay khi Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH có hiệu lực thi hành.

Mạnh Nguyễn(TH)
Bạn đang đọc bài viết BHXH ghi điểm trong cải cách hành chính tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật