Doanh nghiệp - Doanh nhân

Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội vượt TP.HCM

Trang Nhi 22/04/2024 - 08:44

Thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, cao hơn thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM (hiện ở mức 6,3 triệu đồng/tháng).

Theo số liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được nghiên cứu trên phạm vi cả nước với 46.995 hộ gia đình, ở 3.133 xã, phường trên cả nước, vừa được Tổng cục Thống kê công bố, nhập bình quân đầu người cả nước trong năm 2022 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021.

thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-1.jpg
Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội vượt TP.HCM

Cụ thể, nhập bình quân đầu người cả nước trong năm 2022 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng.

Tương tự, tại TP. HCM, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 2,7 triệu đồng/tháng, tăng lên mức 6,3 triệu đồng/tháng vào năm 2022.

Đáng chú ý, thu nhập của người dân tăng đều ở cả thành thị và nông thôn, thu nhập bình quân của người dân đô thị cả nước đạt gần 5,9 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Trong 6 vùng trên cả nước, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.

Nhóm hộ gia đình giàu nhất (nhóm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đầu người đạt 10,2 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 20% dân số nghèo nhất) có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1,35 triệu đồng/tháng.

Ngược lại, chi tiêu bình quân đầu người năm 2022 xấp xỉ 2,8 triệu đồng/tháng, giảm so với năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội vượt TP.HCM