Bất động sản

Hà Nội: Mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,8 m2

Trang Nhi 21/02/2024 - 09:51

Hà Nội đặt mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở năm 2024 đạt khoảng 7,147 triệu m2, trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ là 4,5 triệu m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Hà Nội năm nay phấn đấu đạt 28,8 m2/người. Con số này được xác định trên cơ sở trung bình chỉ tiêu đạt được năm 2023 (đạt 28,6 m2/người) và khả năng hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trong các tháng cuối năm 2024.

dien-tich-nha-o.jpg
Hà Nội đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,8 m2

Như vậy, tổng diện tích nhà ở năm 2024 xác định đạt khoảng 7,147 triệu m2, trong đó, dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ là 4,5 triệu m2, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án là khoảng 2,685 triệu m2.

Để đạt được các mục tiêu kể trên, một trong những giải pháp được thành phố đặt ra là tập trung rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án, khu đô thị chậm triển khai, các chính sách khuyến khích và hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn; đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư tổ chức, kiên quyết xử lý và thu hồi dự án chậm triển khai.

Về phát triển nhà ở xã hội, Hà Nội đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội tập trung, phục vụ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu; nghiên cứu sử dụng hiệu quả tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20%, 25% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng; tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Về phát triển nhà ở tái định cư, Hà Nội thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về cơ chế mua lại quỹ nhà ở thương mại đang thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu nhà ở tái định cư trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tiếp tục đôn đốc tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư đang triển khai, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách để đưa vào sử dụng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,8 m2