Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nghệ An không nên lựa chọn quá nhiều mũi nhọn phát triển

Xuân Lan | 22/03/2019, 14:21

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nghệ An trên cơ sở quy hoạch tổng thể, xây dựng quy hoạch 10 năm, kế hoạch 5 năm. Trên tổng thể, chọn mũi đột phá, bước đột phá, không lựa chọn quá nhiều mũi nhọn và phải dựa trên nền quy hoạch dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nghệ An không nên lựa chọn quá nhiều mũi nhọn phát triển

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều 21/3/2019, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; cùng một số lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, nhằm tạo điều kiện cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh có cơ hội, động lực phát triển tương xứng với tiềm năng.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt nội lực, thu hút ngoại lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 là 115,67 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bình quân giai đoạn 2014 - 2018 tăng 8,0%/năm; thu ngân sách tăng đều hàng năm, năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2013; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng, tăng 1,57 lần so với năm 2013; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 74,97% lên 79,50%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 25,03% xuống 20,50% so với năm 2013; Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ nét; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Nghệ An dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, xếp thứ 21 cả nước, tăng 25 bậc so với năm 2013.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả tích cực; Giai đoạn 2014 - 2018 đã thu hút được 690 dự án với tổng số vốn đăng ký 142.987 tỷ đồng.

So sánh với mục tiêu, Nghệ An đã phát triển đúng hướng, nhiều chỉ tiêu dự báo sẽ đạt và vượt; kinh tế - xã hội có bước phát triển khá nhanh, bền vững; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung Bộ.

Nhiều tiêu chí định hướng về tỉnh công nghiệp đạt khá như: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 218 xã (đạt 50,58%) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bước đầu tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở, tập hợp đoàn viên, hội viên được nâng lên; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách của tỉnh khó đạt mục tiêu đề ra. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là tại khu vực miền Tây Nghệ An. Chất lượng xây dựng, quản lý, thực hiện quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Một số vấn đề xã hội xử lý, giải quyết còn chậm. Tình hình an ninh trật tự có nơi, có lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có nơi còn kém hiệu lực, hiệu quả...

Chọn mũi đột phá, bước đột phá

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Nghệ An đã nỗ lực vươn lên với tinh thần không cam chịu và đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nghệ An không nên lựa chọn quá nhiều mũi nhọn phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đặc biệt, kinh tế tăng trưởng khá nhanh so với cả nước; văn hóa-xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đạt được những kết quả khả quan...

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu được nêu theo Nghị quyết 26-NQ/TW vẫn chưa đạt, nhất là chỉ tiêu về bình quân thu nhập đầu người. Nguyên nhân có thể do khách quan nhưng cũng có thể do chủ quan, như sự lãnh đạo chỉ đạo ít có đột phá, quyết tâm chưa mạnh; thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực... chưa phát huy được hết các lợi thế, thế mạnh của địa phương... Đây là những nội dung lãnh đạo tỉnh Nghệ An cần đặc biệt lưu ý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước; là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo tiền bối khác. Đây cũng là địa bàn có nhiều lợi thế về rừng và biển, con người cần cù, thông minh, chịu khó, có ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Với những lợi thế, tiềm năng lớn, Nghệ An cần thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, trở ngại, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đi đầu, ở vị trí top đầu của cả nước.

Đối với những kiến nghị của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Nghệ An trên cơ sở quy hoạch tổng thể, xây dựng quy hoạch 10 năm, kế hoạch 5 năm. Trên tổng thể, chọn mũi đột phá, bước đột phá, không lựa chọn quá nhiều mũi nhọn và phải dựa trên nền quy hoạch dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau cuộc họp, Bộ Chính trị sẽ ban hành thông báo kết luận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về những mặt đã làm được, chưa làm được, phương hướng sắp tới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết. Đến năm 2023, Bộ Chính trị sẽ họp bàn, xem xét trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Bài liên quan
Bộ Chính trị nhất trí chủ trương xem xét lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương
Tại cuộc họp diễn ra ngày 17/9, Bộ Chính trị nhất trí chủ trương báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nghệ An không nên lựa chọn quá nhiều mũi nhọn phát triển