Chính trị

Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành với Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hải Yến-Trần Tú 16/09/2023 - 17:13

Đây là điểm nhấn mạnh của đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khi trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh 3 mục đích, yêu cầu cụ thể.

nq-39-1.jpg
Đồng chí Lê Minh Khái-Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Đó là, việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Nghệ An về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước; xứng đáng là quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Chương trình hành động nhằm thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng miền…

Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường của tỉnh Nghệ An. Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm; năng suất lao động bình quân tăng khoảng 10 -11%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng khoảng 12%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 2030, cơ cấu GRDP: Nông, lâm, thủy sản chiếm 13,5 – 14%; công nghiệp, xây dựng chiếm 42 – 42,5%; dịch vụ chiếm 39 - 39,5 %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 4,5 – 5%; GRDP/người đạt khoảng 7.500 – 8.000 USD (giá hiện hành); tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%;…

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị, dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà cán bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai.

nq-2(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ dự kiến ban hành 18 đề án, quyết định, báo cáo, nghị quyết cụ thể trong danh mục phụ lục nhiệm vụ, đề án cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó, có Nghị quyết xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Đồng thời, dự thảo Chương trình hành động cũng đã xây dựng danh mục 16 dự án đầu tư và dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030 như: Đầu tư tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Đầu tư xây dựng dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy (thuộc tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn); Nâng cấp, mở rộng khu bến Bắc Cảng Cửa Lò…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định: “Sau khi ban hành Nghị quyết, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An phổ biến và nâng cao nhận thức, nắm bắt được những nội dung cơ bản để triển khai trong thực tế”.

Nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa nhiệm vụ, quan điểm, định hướng, ý tưởng, tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ sự tin tưởng: “Với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ; sự quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền; ý chí, khát vọng vươn lên của người dân tỉnh Nghệ An, chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới; biến những tiềm năng, lợi thế thành những động lực phát triển mạnh mẽ để tỉnh Nghệ An đột phá phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng sẵn có...”

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành với Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị