Chính trị

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị làm việc tại Hà Giang

PV 21/09/2023 - 19:55

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội có buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị, để thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Giang.

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đối với BTV Tỉnh ủy Hà Giang từ ngày 24/7/2023 đến nay.

Nội dung kiểm tra là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đối tượng kiểm tra là BTV Tỉnh ủy và một số Đảng bộ trực thuộc.

dangbo.jpg
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đối với BTV Tỉnh ủy Hà Giang từ ngày 24/7/2023 đến nay

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: BTV Tỉnh ủy Hà Giang đã quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ của Bộ Chính trị. Tổ chức Đảng, đơn vị được kiểm tra đã thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, tham mưu lãnh đạo về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW; báo cáo kết quả thực hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, trách nhiệm cao; số liệu thống kê chính xác, đầy đủ; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, sổ sách, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nêu rõ, Tổ công tác đã làm việc nghiêm túc, trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Thành ủy Hà Giang, Huyện ủy Bắc Quang, Huyện ủy Vị Xuyên và Ban tổ chức Tỉnh ủy.

hagiang-kt-2-.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đánh giá cao BTV Tỉnh ủy Hà Giang đã quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ, tỉnh Hà Giang là tỉnh vùng cao, biên giới, là một trong những tỉnh nghèo, khó khăn nhất của cả nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn, thiên tai liên tiếp xảy ra, điều kiện kinh tế, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cán bộ trên địa bàn tỉnh còn thiếu thốn…, nhưng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh Hà Giang có bước phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhiều cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh tỉnh Hà Giang đã bố trí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, hiện nay Quyền Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đều không là người địa phương. 11/11 Bí thư Đảng bộ huyện, thành phố không phải người địa phương. Điều này rất đáng biểu dương, đồng thời tỉnh cũng phấn đấu năm 2025, 100% Chủ tịch UBND cấp huyện, xã còn lại không phải người địa phương.

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng khẳng định việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Hệ thống các quy định về công tác cán bộ đã được rà soát, điều chỉnh đồng bộ.

Đoàn công tác và địa phương thống nhất đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quy định rõ hơn về công tác luân chuyển, bố trí cán bộ không là người địa phương, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

hagiang-kt-1-.jpeg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, BTV Tỉnh ủy Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế đoàn công tác chỉ ra; tiếp thu, xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều trở ngại, khó đạt theo mục tiêu, định hướng mà Nghị quyết 26 đề ra; việc đánh giá cán bộ ở một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất; công tác quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn khép kín; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một số nơi chưa đạt yêu cầu.

Chưa tập trung kiểm tra, giám sát về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, BTV cấp ủy, người đứng đầu về công tác cán bộ; việc phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhất là trong giám sát cán bộ, đánh giá cán bộ; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở còn có mặt hạn chế

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã có ý kiến động viên, chia sẻ đối với tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định, BTV Tỉnh ủy Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những mặt hạn chế đoàn công tác chỉ ra; tiếp thu, xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, đặc biệt là 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị làm việc tại Hà Giang