Triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

TANDTC giải đáp nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án (phần 2)
TANDTC vừa ban hành văn bản số 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, theo từng vấn đề cụ thể.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO