Báo Công lý
Thứ Năm, 13/8/2020

Bộ GD-ĐT trả lời như thế nào về ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào?

30/9/2019 13:06 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, Bộ GD-ĐT đã có văn bản trả lời ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào về kết quả các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Cụ thể, ngày 24/9/2019, Bộ GD-ĐT đã nhận được thư của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào đại diện tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục thuộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nêu ý kiến về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Bộ GD-ĐT trả lời như thế nào về ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào?

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại. 

Theo đó, Bộ GD-ĐT có ý kiến như sau: Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó nêu rõ: Sách giáo khoa là tài liệu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh, định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định, Bộ GD-ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018, vì vậy sách giáo khoa do các Nhà xuất bản đề nghị thẩm định lần này phải được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông từ 32/2018/TT-BGDĐT.

Theo đó, trong lần thẩm định này, có 5 bộ sách của 9 môn học được Nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa đề nghị Bộ GD-ĐT thẩm định, trong đó có các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên là mộ trong các bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị thẩm định. Qua thẩm định vòng 1, có một số bản mẫu sách giáo khoa được xếp loạt “Đạt cần sữa chữa” và có một số bản mẫu sách giáo khoa được xếp loại “Không Đạt”. Tác giả của hầu hết các bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học đề đã được tiếp thu chỉnh sửa, biên soạn lại theo ý kiến đánh giá của các Hội đồng để tiếp tục đề nghị thẩm định theo quy định.

Đối với bản mẫu sách “Tiếng Việt 1” và Toán 1” do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên, GS.TSKH Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã được Bộ GD-ĐT mời đến nghe thông báo kết quả, đối thoại với từng Hội đồng thẩm định. Tại các buổi làm việc này, GS.TSKH Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã lắng nghe kết luận của Hội đồng và không có ý kiến gì thêm.

Theo quy định Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT đối với các bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá “Không đạt” (Điểm c, Kh 6, Điều 20) “Nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu”

Vì vậy tập thể tác giả bản mẫu sách “Tiếng Việt 1”, “Toán 1” do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện bản mẫu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và đề nghị thẩm định lại theo đúng quy định tại thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT để sách có cơ hội góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

 

Đức Duy
Bạn đang đọc bài viết Bộ GD-ĐT trả lời như thế nào về ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào? tại chuyên mục Giáo dục của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật