Đời sống

Lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

N.T.D 26/04/2024 - 12:40

Sáng 26/4 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.

Chủ đề tháng hành động ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, các cấp, các ngành đã phối hợp cùng tổ chức công đoàn ban hành nhiều chính sách, triển khai các hoạt động hỗ trợ góp phần tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động.

z5385013560694_f7a772ce23ad8ea6664adc1249c9dcbc.jpg
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.

Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục được kiểm soát; xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình, mô hình tiêu biểu về an toàn, vệ sinh lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hàng triệu lao động đã tích cực tham gia các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, hàng trăm ngàn sáng kiến, giải pháp phòng ngừa trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động được thực hiện, mang lại tác dụng tốt.

Hàng chục ngàn lượt công nhân lao động và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, tặng quà, tiếp sức, được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở theo Chương trình Mái ấm công đoàn. Hàng ngàn lượt công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng và tôn vinh từ trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, phát triển kinh tế bền vững phải gắn với bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; với quyết tâm cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng, góp phần triển khai thắng lợi các nghị quyết của Đảng đặc biệt là Chỉ thị số 31 ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Nhằm tạo động lực, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước quyết tâm cao, cố gắng lớn, cùng hành động đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống; tôi xin tuyên bố khai mạc Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn, ngành Lao động Thương binh xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024, tích cực cụ thể hóa chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” theo kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tuy đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả, nhưng công tác ATVSLĐ vẫn còn một số hạn chế, cụ thể:

- Số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Năm 2023, trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động làm 7.553 người bị nạn, trong đó có 1.720 người bị thương nặng; 662 vụ tai nạn, làm 699 người chết. Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần 16.357 tỷ đồng và hơn 149.770 ngày công, chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động. Diễn biến tình hình tai nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động có dấu hiệu gia tăng, về số vụ, số người bị nạn.

- Về bệnh nghề nghiệp, năm 2023 khám, phát hiện 696 trường hợp bệnh nghề nghiệp, chiếm khoảng 0,1% số người được khám. Số lượng người được giám định bệnh nghề nghiệp năm 2023 là 600 người.

- Quản lý sức khỏe: Số người lao động được khám sức khỏe năm 2023 là 2.479.320. Tỷ lệ sức khỏe loại yếu (loại 4 và 5) là 8,9%.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc; nhiều người lao động chưa được huấn luyện ATVSLĐ, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Công tác thông tin, tuyên truyền ATVSLĐ cho khu vực không có quan hệ lao động đang bị hạn chế nhiều về nguồn lực. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác ATVSLĐ.

Với mục tiêu thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại cơ sở thông qua các hoạt động cụ thể như cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chủ đề tháng hành động ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Trong Tháng hành động, trên toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như: Đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về ATVSLĐ; thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động dịch vụ ATVSLĐ; tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ; thực hiện các hoạt động chăm sóc, khám sức khỏe người lao động; rà soát xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp.

Năm 2024 năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tháng Công nhân có chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” được các cấp công đoàn tập trung triển khai 04 nhóm nội dung hoạt động:

1. Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Cảm ơn người lao động”…

2. Tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức kết nạp “Đợt đoàn viên tháng 5”. Rà soát giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động, sản xuất. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công nhân, công đoàn”; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; nhân rộng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

4. Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất” tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngoài ra, dự kiến sẽ triển khai một số hoạt động tập trung cấp Tổng Liên đoàn như:

- Phối hợp Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

- Tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn”.

- Đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe, đối thoại với công nhân, lao động.

- Tổ chức chương trình “Muôn nẻo yêu thương” số đặc biệt giao lưu với gia đình CNLĐ tiêu biểu vượt khó phát trên nền tảng số của tổ chức công đoàn.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao 8 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, mỗi suất gồm tiền mặt 5 triệu đồng và hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Tổng Liên đoàn tặng cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Một số hình ảnh tại Lễ Phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024:

img_5320.jpg
Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ.
img_5362.jpg
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen tặng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
z5385013595051_6d3991ec1052e30071e5fb2334eb9f6e.jpg
Nghi thức phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024.
z5385013584739_2de3df011e08886cedda31cf3b6243c8.jpg
Nghi thức phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024.
z5385013578198_c3b04c62348965cc1007d13f11291b62.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
z5385013563117_57c576a96e0bf738694ef7e9382ca46d.jpg
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ phát động Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024