Bất động sản

"Sổ đỏ" chuẩn bị có tên gọi mới

N.T.D 04/03/2024 15:04

Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025, khi đó "Sổ đỏ" hay "sổ hồng" là tên gọi tắt thông dụng của "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" sẽ có tên gọi mới.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo một mẫu thống nhất.

Khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2025, tên "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" sẽ được rút ngắn.

Theo đó, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất trong cả nước, với tên mới là "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

ewgewgwgwg(1).jpg
Ảnh minh họa.

Theo Luật Đất đai 2024 định nghĩa: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của luật này có giá trị pháp lý tương đương như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại luật này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Sổ đỏ" chuẩn bị có tên gọi mới