Bắc Kạn: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Minh Anh | 23/11/2020, 14:50

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, thay thế Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, trong đó, có công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND, Ban chỉ đạo gồm 13 thành viên do ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng ban; bà Lò Thị Hoán - Giám đốc BHXH tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh làm Phó Trưởng ban về lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp; Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng ban về lĩnh vực BHYT và 9 thành viên là Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng có đại diện Lãnh đạo của 7 cơ quan, hội, đoàn thể của tỉnh tham gia làm thành viên.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Bắc Kạn có 08 nhiệm vụ chính:

kan.jpg
Họp BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thứ Nhất, xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Thứ Hai, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Thứ Ba, tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT.

Thứ Tư, xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

Thứ Năm, tích cực triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp phường, xã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Thứ Sáu, phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Thứ Bảy, hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thứ Tám, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tại các huyện, thành phố, cơ quan BHXH huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của huyện, thành phố làm căn cứ tổ chức triển khai hiệu quả tại địa phương.

Bài liên quan
BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT
Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới công bố, BHXH Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Kạn: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT