Báo Công lý
Thứ Tư, 16/1/2019

Đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí đến cấp THCS không được ủng hộ

13/3/2018 21:42 UTC+7
(Công lý) - Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, Bộ GD-ĐT có đề cập đến vấn đề là tăng lương giáo viên và miễn học phí đến cấp THCS. Tuy nhiên, hai vấn đề này đều không nhận được sự đồng thuận.

Lý do hai vấn đề miễn học phí đến cấp THCStăng lương giáo viên không được chấp thận mà Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đưa ra là ngân sách hiện nay còn hạn hẹp.

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT cho hay, đến nay Bộ đã nhận được 22 góp ý từ các bộ, ngành về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. Trong đó có 7/22 cơ quan đồng ý với dự thảo Luật, 15/22 đơn vị có ý kiến góp ý.

Đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí đến cấp THCS không được ủng hộ

Ảnh minh họa.

Trong đó vấn đề được góp ý nhiều nhất là đề xuất “xếp lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Cụ thể, trong văn bản góp ý của Bộ Nội vụ viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và cho rằng: “Trong thời gian qua, nhiều bộ, ngành khi xây dựng luật chuyên ngành đã đưa quy định về tiền lương (cả phụ cấp) làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành, nghề”.

Đồng thời, theo phân tích của  Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và đã ban hành một số văn bản về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Đến nay, nhà giáo được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước), được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề. Đây là sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với nhà giáo.

Chính vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại khoản 23 Điều 1 Dự án Luật. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ khi cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị trong thời gian tới, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Còn vấn đề, đề xuất miễn học phí THCS. Nội dung thứ hai nhận được sự quan tâm trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là miễn học phí tới cấp THCS ở trường công lập. Đồng thời, nội dung này không còn được đề cập trong tờ trình mà Bộ GD-ĐT thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12.3.

Trong văn bản góp ý của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ đều cho rằng hiện ngân sách còn khó khăn, nên việc miễn học phí đến cấp THCS cần cân nhắc. Hai bộ này cũng đề nghị Bộ GD-ĐT không đưa nội dung này vào dự thảo luật, đồng thời chỉ xem xét quy định học sinh THCS không phải đóng học phí từ khi bắt đầu triển khai giáo dục bắt buộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, tức là từ sau năm 2020.

Ngô Chuyên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật