Xem xét trách nhiệm các sở, ngành liên quan tới sai phạm tại khu đất vàng 01 Nguyễn Du

Thuỳ Linh | 19/08/2021, 11:44

Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất 01 Nguyễn Du (TP Thanh Hóa) của Công ty CP In báo Thanh Hóa đã được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ. Trách nhiệm của nhiều Sở, ngành có liên quan trực tiếp.

Hàng loạt sai phạm được chỉ rõ

Theo đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận số 1381/KL-TTTH về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) của Công ty CP In báo Thanh Hóa (Công ty In).

Khu đất số 01 Nguyễn Du nói trên được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty TNHH MTV In báo Thanh Hóa thuê đất theo QĐ số 1095/QĐ-UBND ngày 19/4/2012, thời hạn thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm. Ngày 8/10/2012, Công ty TNHH MTV In báo Thanh Hóa đã tiến hành cố phần hóa theo QĐ số 3308/QĐ-UBND, đổi tên thành Công ty In. Khu đất trên cũng được bỏ ngoài phương án cổ phần hóa, công ty tiếp tục sử dụng và đã nộp tiền thuê khu đất trên đến hết năm 2014. 

1-4-.jpg
Hiện trạng lô đất mang số 01-03 đường Nguyễn Du được xem là khu đất vàng, có giá trị thương mại cao

Và chỉ hơn 2 tháng sau, ngày 31/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3699/QĐ-UBND cho phép một doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại tại khu đất 01, 03 đường Nguyễn Du (khu đất 03 là của cơ quan báo Thanh Hóa quản lý, sử dụng), dựa trên cơ sở tham mưu của các Sở, ban ngành có liên quan. Sau đó doanh nghiệp này đã tiến hành đầu tư, xây dựng dự án được chấp thuận.

Tuy nhiên theo hồ sơ, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận vào tháng 12/2014, khi chưa có thông báo thu hồi đất, QĐ thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND TP Thanh Hóa đã thực hiện việc kiểm kê, bồi thường GPMB đối với khu đất 01 Nguyễn Du là không đúng trình tự, thủ tục.

Công ty In đã nhận tiền bồi thường theo phương án bồi thường của UBND TP. Thanh Hóa, tổng số tiền hơn 13.5 tỷ đồng và bàn giao đất, bàn giao giấy chứng nhận QSD đất cho Hội đồng bồi thường GPMB TP Thanh Hóa ngày 14/11/2017, khi chưa có Thông báo, Quyết định thu hồi đất, chưa thanh lý hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, là không đúng quy định.

Hồ sơ kiểm kê, bồi thường, GPMB dự án thể hiện; Công ty In sử dụng khu đất 01 Nguyễn Du đến ngày 14/11/2017 mới bàn giao mặt bằng cho UBND TP Thanh Hóa, Công ty In phải có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuê đất tại số 01 Nguyễn Du theo hợp đồng số 112/HĐTĐ từ 1/1/2015 đến ngày 14/11/2017, số tiền là 461.714.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng xác định việc tham mưu của nhiều đơn vị, Sở ngành là không đúng quy định, sai trình tự dẫn đến nhiều sai phạm liên tiếp, kèo dài.

Nhiều đơn vị, Sở, ngành dính sai phạm

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Thanh tra tỉnh kết luận Sở Xây dựng Thanh Hóa chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định. Công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, cấp phép, cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH (đến mãi năm 2019 UBND tỉnh Thanh Hóa mới điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất trên sang đất ở đô thị).

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó có điều chỉnh loạt đất từ trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là chưa đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở. Tham mưu cho UBND TP tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư tại khu đất, nội dung dự án có 16 lô đất chia lô bán nền tổng diện tích 1.410,5m2 không đúng quy định.

Sở Tài chính, chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm trong việc tham mưa QĐ số 2692/QĐ-UBND ngày 21/8/2014, không đảm bảo Quy định tại khoản 3, Điều 108 Luật đất đai 2013.

Đối với Sở TNMT chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các khuyết điểm, tham gia ý kiến chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa phù hợp với việc quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Chưa kịp thời phối hợp và đôn đốc UBND TP Thanh Hóa thực hiện quy trình tham mưa cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Với trách nhiệm được UBND tỉnh ký ủy quyền ký hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện việc thanh lý và chấp dứt hợp đồng thuê đất với Công ty In theo quy định tại Khoản 2, Điều 480 Luật dân sự 2015. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tổng thể của dự án khi chưa có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND TP Thanh Hóa, Chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm; Chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất; thực hiện chưa nghiêm túc việc ủy quyền thu hồi đất theo Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tiến hành công tác giải phóng mặt bằng khu đất số 01, Nguyễn Du đối với Công ty In, thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của Công ty In, bàn giao cho chủ đầu tư khi chưa rõ căn cứ quy định. Không phát hiện ngăn chặn kịp thời để cho chủ đầu tư thực hiện dự án vi phạm MBQH được duyệt.

2-1-.jpg
Sở Xây dựng được xác định có nhiều vi phạm trong sự việc trên

Trong quá trình kiểm tra không phát hiện đầy đủ hành vi, vi phạm trong việc Chủ đầu tư sử dụng đất trên thực địa chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao đất theo quy định của pháp luật; chưa cương quyết xử lý ngiêm đối với vi phạm của Chủ đầu tư theo Biên bản kiểm tra ngày 20/12/2018.

Đối với Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các khuyết điểm không thực hiện ban hành thông báo tiền thuê đất nộp hàng năm của Công ty In tại khu đất số 01, Nguyễn Du, phường Điện Biên trong thời gian từ 01/01/2015 đến 14/11/2017, chưa có biện pháp quyết liệt thu hồi số tiền thuê đất của Công ty In theo hợp đồng thuê đất số tiền 461.700.000 đồng nộp NSNN.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị  nêu trên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đối với các vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra. 


Bài liên quan
Phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại Chi cục Kiểm lâm Gia Lai
Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Một trong những chi bất hợp lý, Chi cục đã khai “khống” người, "vẽ" thêm ngày để “rút ruột” ngân sách.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xem xét trách nhiệm các sở, ngành liên quan tới sai phạm tại khu đất vàng 01 Nguyễn Du