Bất động sản

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt gần 73%

Trang Nhi 20/11/2023 - 08:28

Trong số các KCN đã được thành lập, có 295 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng hơn 92.000 ha với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 72,9%.

Tính đến hết tháng 10/2023, cả nước đã có 413 khu công nghiệp (KCN) đã thành lập (bao gồm 369 KCN nằm ngoài các KKT, 37 KCN nằm trong các KKT ven biển, 7 KCN nằm trong các KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng gần 120.000 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 87.700 ha.

ty-le-lap-day-kcn.jpg
Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt gần 73%

Trong số các KCN đã được thành lập, có 295 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng hơn 92.000 ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 63.000 ha và 119 KCN đang trong quá trình xây dựng với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 37.500 ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 24.700 ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN cả nước đạt khoảng 51.800 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 57,8%. Nếu tính riêng các KCN đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 72,9%.

Tính đến cuối tháng 10/2023, có khoảng 64.400 ha đất khu chức năng, đất nông lâm ngư nghiệp, đất hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất đạt khoảng 21.500 ha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt gần 73%