Vấn đề quan tâm

Lấy ý kiến về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước

Nguyễn Cúc 19/02/2024 10:21

Trên cơ sở hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước, giấy Chứng nhận căn cước đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước.

Tại khoản 4 Điều 18 Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định: “Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước” và tại khoản 6 Điều 30 quy định “Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy chứng nhận căn cước”.

Để thực hiện quy định trên và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó có nội dung về mẫu giấy chứng nhận căn cước.

mau-giay-chung-nhan-can-cuoc.jpg
Nội dung giấy Chứng nhận căn cước

Theo dự thảo Thông tư vừa được Bộ Công an công bố, một trong những điểm mới của Luật Căn cước đó là việc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước.

Về hình thức, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước thẻ gồm: Bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau thẻ căn cước gồm: Các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen. Quốc huy và ảnh của công dân được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước.

Dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ “Identity Card”; biểu tượng chíp; Số định danh cá nhân/No; Họ, chữ đệm và tên/Surname, given names; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Nơi cư trú/ Place of Residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birthday registration; Có giá trị đến/Date of expiry; Ngày, tháng, năm cấp/Date, month, year; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY màu xanh.

Dòng chữ “CĂN CƯỚC”; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ căn cước màu đỏ.

Số Căn cước; các thông tin của người được cấp thẻ Căn cước; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; ngày, tháng, năm được cấp thẻ Căn cước; dòng MRZ, mã QR màu đen.

Mã QR có kích thước 11mm x 11mm, bao gồm những thông tin: Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con; số Chứng minh nhân dân 9 số của người được cấp thẻ (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có).

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên và mẫu căn cước cấp cho công dân từ 0 - 6 tuổi. Trong đó, mẫu đề xuất dành cho công dân từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

6-tuoi-tro-len-.png
Mặt trước của thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên.
6-tuoi-tro-xuong.png
Mẫu đề xuất dành cho công dân từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước

Điều 11 dự thảo Thông tư quy định nội dung giấy Chứng nhận căn cước, như sau: Bên trái từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 15 mm; Ảnh của người được cấp giấy chứng nhận căn cước cỡ 25 x 33 mm; Mã QR code kích thước 18 x 18 mm; Ô vân tay ngón trỏ trái; Ô vân tay ngón trỏ phải.

Bên phải từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC”; Số ĐDCN; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Nơi ở hiện tại; Họ, chữ đệm và tên cha; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên mẹ; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng); Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; Quốc tịch; Thời hạn sử dụng đến; Ngày, tháng, năm; GIÁM ĐỐC CÔNG AN.

Khi được ban hành, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước theo quy định tại Thông tư này.

Xây dựng một loạt văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước

Ngày 14/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 175/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thấm quyền quản lý nhà nước; chủ trì phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước, Thông tư quy định tàng thư căn cước, cư trú, Thông tư quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước và Thông tư quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để ban hành, có hiệu lực trước ngày 01/7/2024. Đồng thời tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước