Đời sống

Hải Phòng: Tăng cường phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Vũ Ba 22/03/2023 - 23:22

Ngày 22/3, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng tổ chức phiên họp triển khai công tác năm 2023.

Theo đó, với vai trò tư vấn cho thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB-GDPL), năm 2022, Hội đồng phối hợp PB-GDPL thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị đã tham mưu tổ chức thành công cuộc tổng kết 10 năm Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật năm 2012, và triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Cùng với đó, công tác PB-GDPL đã tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PB-GDPL; trong đó xây dựng, vận hành hiệu quả Trang thông tin Phổ biến Giáo dục pháp luật thành phố với 632.073 lượt truy cập sau 28 tháng hoạt động.

1679459815105_4-2-1-.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Hải Phòng

Đơn vị đã đẩy mạnh việc biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền với 3.000 cuốn sách pháp luật với nội dung: “Hỏi - đáp Luật Bảo vệ môi trường” và “Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật”; cấp phát 275.000 tờ gấp tuyên truyền về pháp luật phát rộng rãi tới các Sở/ban/ngành, quận/huyện; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Kết quả này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực thi pháp luật cho nhân dân.

Để công tác PB-GDPL đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong tình hình mới, năm 2023, Hội đồng phối hợp PB-GDPL thành phố Hải Phòng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Ban hành các kế hoạch, chương trình hành động của Hội đồng phối hợp PB-GDPL; Thực hiện rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PB-GDPL thành phố, quận/huyện; Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác PB-GDPL; Tích cực hưởng ứng, khuyến khích các hình thức tuyên truyền pháp luật mới, sáng tạo trên Internet, thi pháp luật trực tuyến; Không ngừng đổi mới, cải tiến Trang Thông tin điện tử Phổ biến Giáo dục pháp luật thành phố đa dạng, phong phú về nội dung, trở thành kênh thông tin PB-GDPL hiệu quả.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PB-GDPL thành phố cho biết: Công tác PB-GDPL là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, đưa chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh nhất, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Để triển khai tốt hơn nữa công tác PB-GDPL trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, phát huy hơn nữa vai trò công tác PB-GDPL; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tổ chức triển khai PB-GDPL với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thêm nhiều cách làm hay, mô hình điển hình từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Tăng cường phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật