Giao thông

Chùm bài: Tai nạn giao thông: Tăng sức răn đe để ngăn ngừa?

20/11/2023 11:38

Báo Công lý – Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao xin giới thiệu loạt bài “Tai nạn giao thông: Tăng sức răn đe để ngăn ngừa?” nhằm giúp độc giả hiểu hơn về vai trò của hệ thống Tòa án nhân dân trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

cover.jpg

Lời tòa soạn!

Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội, tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Chỉ thị 23 ngày 25/05/2023 của Ban Bí thư, Nghị quyết 48 ngày 05/04/2022 của Chính phủ và Chỉ thị 10 ngày 19/04/2023 của Thủ tướng đều yêu cầu đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông sao cho phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, đặc biệt là công tác xét xử là hết sức quan trọng.

Báo Công lý – Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao xin giới thiệu loạt bài “Tai nạn giao thông: Tăng sức răn đe để ngăn ngừa?” nhằm giúp độc giả hiểu hơn về vai trò của hệ thống Tòa án nhân dân trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cũng như góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật an toàn giao thông, ý thức chấp hành giao thông của nhân dân, góp phần giảm tối đa tai nạn giao thông, hướng tới một xã hội an toàn.

Nhóm tác giả: Lâm Thanh - Nhật Minh - Thanh Trà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm bài: Tai nạn giao thông: Tăng sức răn đe để ngăn ngừa?