Thủ tục bồi thường đất công ích bị thu hồi

Anh Tuấn | 24/06/2021, 16:18

Đất công ích khi bị Nhà nước thu hồi sẽ không được bồi thường về đất nhưng sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của Luật Đất đai 2013.

dat-cong-ich.jpg
Ảnh minh họa.

Vậy thủ tục bồi thường đất công ích bị thu hồi như thế nào? Dưới đây là những tư vấn của Đội ngũ Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH TVTN DFC:

Các chi phí bồi thường, hỗ trợ có thể được nhận khi đất công ích bị thu hồi

Khi thu hồi đất công ích, thì chủ thể sử dụng đất có thể được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ như sau:

(1) Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất công ích theo quy định tại điểm đ, Khoản 1, Điều 76 Luật Đất đai 2013 và hướng dẫn tại Điều 03 Nghị định số 47/2014/NĐ – CP. Mức bồi thường thực tế được dựa trên các cơ sở như chi phí san lấp mặt bằng; chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

(2) Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ – CP. Theo đó, trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

(3) Hỗ trợ khác với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất công ích theo quy định tại Điều 25 Nghị định Nghị định số 47/2014/NĐ – CP. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại Điều 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương. Trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thủ tục bồi thường đất công ích bị thu hồi

Theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn. Theo đó, thủ tục bồi thường đất công ích bị thu hồi được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 01: Ra văn bản thông báo thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất công ích cho chủ thể đang sử dụng đất;

Bước 02: Ra quyết định thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

Bước 03: Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc;

Bước 04: Lấy ý kiến, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ thể sử dụng đất bị thu hồi;

Bước 5: Quyết định phê duyệt và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Bước 06: Thực hiện việc chi trả bồi thường khi thu hồi đất công ích. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Bài liên quan
Vì sao dòng vốn BĐS lại dịch chuyển mạnh mẽ về các tỉnh lẻ?
Thời gian qua, dòng vốn trên thị trường BĐS có xu hướng mở rộng ra khỏi thị trường truyền thống như Hà Nội hay TP.HCM để đi về những vùng tỉnh lẻ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tục bồi thường đất công ích bị thu hồi