TAND huyện Bắc Yên với phương châm: “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”

Mạnh Hùng | 28/12/2020, 17:26

Để có được một Bắc Yên ổn định và đạt được những kết quả tốt như ngày hôm nay, tập thể lãnh đạo và cán bộ TAND huyện Bắc Yên (Sơn La) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xét xử các loại án đều thực hiện theo các quy định pháp luật.

Không làm oan sai người vô tội

Thẩm phán Quàng Văn Thuỷ - Chánh án TAND huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cho biết, trong năm 2020, TAND huyện Bắc Yên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác giải quyết, xét xử các loại án đều đảm bảo đúng quy định pháp luật, trong thời hạn luật định, công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

5e17cd7c-6a57-4253-aded-2ac12aa9e15c.jpeg
Thẩm phán Quàng Văn Thuỷ - Chánh án TAND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Các phiên tòa được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo đúng quy định về phiên tòa cải cách tư pháp quy định tại Chỉ thị số 01/2020/CT-CA ngày 9/1/2020 của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án.

Năm 2020, TAND huyện Bắc Yên đã thụ lý 103 vụ, việc các loại; đã giải quyết, xét xử 102 vụ, đạt tỷ lệ 99%, còn lại 1 vụ (trong thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu mất tích), kháng cáo 1 vụ, TAND tỉnh Sơn La giải quyết đình chỉ xét xử phúc thẩm do đương sự rút đơn kháng cáo 1 vụ, không có án kháng nghị và án bị hủy, bị cải sửa. Không có vụ, việc đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn có đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, đề nghị, kiến nghị xem xét lại kéo dài gây mất ổn định chính trị, trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Về công tác xét xử án hình sự, trong năm 2020, TAND huyện Bắc Yên đã thụ lý 16 vụ - 21 bị cáo, kỳ trước chuyển sang 0 vụ, tổng 16 vụ - 21 bị cáo; đã xét xử 16 vụ - 21 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%. Không có án kháng cáo, kháng nghị. Công tác xét xử được thực hiện nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo khách quan, không bỏ sót tội phạm, không làm oan người vô tội.

Trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, không có vụ án nào các cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm khác nhau về việc xác định có tội hay không có tội, không có vụ án nào có chứng cứ chứng minh bị oan, sai, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội.

Về kết quả giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, trong năm 2020, lãnh đạo Tòa án huyện luôn quan tâm, quán triệt, không để các vụ án quá thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật và án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải để giảm căng thẳng giữa các bên đương sự, hàn gắn mâu thuẫn trong nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án, kết quả là tỷ lệ hòa giải thành chiếm 88% trong tổng số các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình đã giải quyết.

63e452b4-7531-4e76-973f-9cf501b07426.jpeg
Chánh án Quàng Văn Thuỷ trao đổi với PV Báo Công lý

Chánh án TAND huyện Bắc Yên cũng cho biết thêm, năm 2020, đơn vị đã chú trọng đảm bảo chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, góp phần tích cực bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Năm 2020, TAND huyện Bắc Yên đã thụ lý 70 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, đã giải quyết, xét xử 69 vụ, đạt tỷ lệ 99%. Không có vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không có vụ việc khiếu kiện đông người, tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an ninh, an toàn xã hội. 

Về án dân sự, đơn vị đã thụ lý 15 vụ, việc, kỳ trước chuyển sang 2 vụ, tổng 17 vụ, việc, đã giải quyết, xét xử 16 vụ, đạt tỷ lệ 94%, trong đó công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 10 vụ, xét xử 03 vụ, đình chỉ: 3 vụ. Còn lại 1 vụ đang trong thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu mất tích. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 81%.

Án hôn nhân và gia đình, TAND huyện Bắc Yên đã thụ lý 50 vụ, kỳ trước chuyển sang 3 vụ, tổng 53 vụ, đã giải quyết 53 vụ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 45 vụ, đình chỉ 3 vụ, xét xử 5 vụ; kháng cáo 1 vụ, TAND tỉnh Sơn La giải quyết đình chỉ xét xử phúc thẩm do đương sự rút đơn kháng cáo 1 vụ, không có án kháng nghị. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 91%.

Nói về công tác thi hành án hình sự, Chánh án Quàng Văn Thuỷ cho biết, trong năm 2020, TAND huyện Bắc Yên đã ra 18 quyết định thi hành án. Trong đó, Quyết định thi hành án phạt tù đối với người đang bị tạm giam 10 trường hợp, Quyết định thi hành án phạt tù đối với người được hưởng án treo là 3 trường hợp, Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 5 trường hợp. Số trường hợp đang được hoãn thi hành án là 1 trường hợp. Nhận ủy thác thi hành án 2 trường hợp.

Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; việc ra quyết định hoãn, đình chỉ thi hành án hình phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xét miễn, giảm khoản tiền án phí, tiền phạt, trong năm 2020, TAND huyện Bắc Yên thụ lý 3 hồ sơ về xét miễn, giảm khoản tiền án phí, tiền phạt với tổng số tiền xét miễn, giảm là 15.556.000 đồng.

Thực hiện tốt công tác phối hợp

Bên cạnh đó, TAND huyện Bắc Yên đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự, Viện KSND huyện trong việc tiến hành rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Trong năm 2020 không có bản án nào của Tòa án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án.

Về việc thực hiện Chỉ thị số 01/2020/CT-CA ngày 9/1/2020 của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án, ngay từ đầu năm, lãnh đạo TAND huyện đã triển khai và đặt ra yêu cầu đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Trong năm 2020, TAND huyện Bắc Yên đã tổ chức 6 phiên tòa rút kinh nghiệm trên tổng số 3 Thẩm phán theo đúng Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TANDTC. Do đó, các phiên tòa rút kinh nghiệm được diễn ra một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Nói về kết quả công tác xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Chánh án Quàng Văn Thuỷ cho biết, năm 2020 đơn vị đã thụ lý 16 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND, kỳ trước chuyển sang 01 hồ sơ; tổng 17 hồ sơ và đã giải quyết 17 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%), trong đó, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 16 trường hợp với thời gian chấp hành tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La từ 12 đến 24 tháng; ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 1 trường hợp với thời gian chấp hành tại Trường giáo dưỡng 24 tháng.

Về kết quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Chánh án Thuỷ cho biết, thực hiện phương châm là“Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và để kịp thời giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của nhân dân, TAND huyện Bắc Yên đã đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để làm tốt công tác này, đơn vị đã bố trí phòng tiếp dân, có niêm yết lịch tiếp dân và nội quy tiếp công dân đồng thời Chánh án TAND huyện chỉ đạo cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân chấp hành nghiêm chỉnh thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Bộ luật TTHS, Bộ luật TTDS, Luật TTHC, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân…

Để đạt được những kết quả nêu trên, Chánh án TAND huyện Bắc Yên cho biết thêm, công tác xây dựng đơn vị luôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức luôn giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, gương mẫu chấp hành Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, không tiêu cực tham nhũng; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm trong đời sống xã hội, thường xuyên học tập bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo và cán bộ đơn vị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác giải quyết, xét xử các loại án đều thực hiện theo các quy định pháp luật, trong thời hạn luật định,việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vị trọng tâm

Để đơn vị tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa trong năm tới, Chánh án Quàng Văn Thuỷ cho biết lãnh đạo đơn vị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm của ngành, với mục tiêu: Tập trung nâng cao chất lượng xét xử các loại án, đặc biệt là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, nghiêm minh, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

Đặc biệt, năm 2021 đơn vị sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác giải quyết, xét xử các loại án. Đảm bảo giải quyết, xét xử kịp thời, đúng luật định, không vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; Án hình sự phấn đấu giải quyết, xét xử đạt từ 95% trở lên; Thi hành án hình sự phấn đấu đạt 100%; Án dân sự các loại phấn đấu giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên, trong đó hoà giải thành phấn đấu đạt từ 60% trở lên so với số vụ đã giải quyết; Án hành chính phấn đấu giải quyết, xét xử đạt 85% trở lên; Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án phấn đấu đạt 100%.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành tố tụng, trong việc xác định các vụ án trọng điểm, điển hình, đặc biệt là các vụ án liên quan đến ma tuý, các loại án mới phát sinh ở địa phương, các vụ án phức tạp, nghiêm trọng gây mất ổn định trật tự trị an ở địa phương, nhằm phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua công tác các hoạt động của Toà án đối với nhân dân.

Các Thẩm phán, Thư ký và Hội thẩm nhân dân đều được tham gia các lớp tập huấn do Toà cấp trên tổ chức, đặc biệt là tập huấn về kỹ năng giải quyết, xét xử án, điều hành phiên toà, đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới, và yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp.

Bài liên quan
TAND tỉnh Sơn La chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19
Cùng với việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch tại trụ sở, TAND hai cấp tỉnh Sơn La đã tham gia chương trình hành động "Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19" với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND huyện Bắc Yên với phương châm: “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”