Kinh tế

Nghị quyết Đại hội XIII: Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và định hướng lớn phát triển đất nước
Văn phòng Trung ương Đảng vừa gửi tới các cơ quan báo chí Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong Nghị quyết đã nêu lên các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO