Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?

Nhóm PV | 08/01/2018, 13:45

Ông Phạm Quang Thành, Chi cục trưởng – Chi cục quản lý đất đai TP. Hải Phòng khẳng định khi được bàn giao đất, doanh nghiệp cần đưa đất dự án vào sử dụng ngay.

Trước đó, Báo Công lý đã có bài: “Hải Phòng: Doanh nghiệp gian nan thực hiện dự án” phản ánh những bức xúc theo đơn thư của Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ (HTX Lập Lễ) Doanh nghiệp) có địa chỉ tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phản ánh “về việc thu hồi đất thuê của doanh nghiệp không đúng quy định pháp luật”.

Để làm rõ nguyên nhân việc doanh nghiệp chậm triển khai dự án, phóng viên (PV) Báo Công lý đã đặt lịch làm việc với Sở TN&MT Hải Phòng. Sau nhiều ngày sắp xếp, ông Phạm Quang Thành, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Hải Phòng (Sở TN&MT Hải Phòng) đã có buổi làm việc với phóng viên.

Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả của Sở TN&MT Hải Phòng do ông Phạm Quang Thành tiếp nhận hồ sơ “Xin thuê đất” của Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ từ ngày 16/4/2014.

Trao đổi với PV về nguyên nhân dự án được UBND thành phố phê duyệt đã nhiều năm nhưng Sở TN&MT Hải Phòng vẫn không ký hợp đồng cho thuê đất cho doanh nghiệp, ông Phạm Quang Thành, Chi cục trưởng – Chi cục quản lý đất đai TP. Hải Phòng cho biết: “Sau khi HTX Lập Lễ nộp hồ sơ về Sở TN&MT, Sở TN&MT đã trình UBND thành phố ra quyết định giao đất cho doanh nghiệp. Về mặt nguyên tắc để ký được hợp đồng thì phải có đơn giá cho thuê đất. Sở TN&MT Hải Phòng đã có phiếu chuyển số 1657 ngày 6/9/2014 sang Cục Thuế Hải Phòng (Cục Thuế là cơ quan có thẩm quyền xác định đơn giá cho thuê đất). Sau khi chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cục Thuế, đến thời điểm hiện tại, Sở TN&MT vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Cục Thuế Hải Phòng. Do đó chưa có đơn giá thuê đất nên không thể ký được hợp đồng thuê đất cho doanh nghiệp”.

Khi được hỏi về việc, sau khi gửi hồ sơ của doanh nghiệp sang Cục Thuế Hải Phòng nhưng không nhận được thông tin phản hồi, Sở TN&MT Hải Phòng có văn bản đề nghị Cục Thuế trả lời và có văn bản trả lời HTX Lập Lễ về việc “chậm” giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hay không? Ông Thành cho rằng do các cán bộ thụ lý hồ sơ tại thời điểm đó (năm 2014) và do HTX Lập Lễ không chủ động liên hệ tới Sở TN&MT Hải Phòng thắc mắc về lý do trong nhiều năm không được ký hợp đồng thuê đất nên chưa có văn bản trả lời.

Tuy nhiên trao đổi với cơ quan báo chí, ông Đoàn Hồng Việt – Phó cục trưởng Cục thuế Hải Phòng nhấn mạnh: Cục thuế Hải Phòng không nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính số 1657 ngày 06/9/2014 của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Phòng. Cục Thuế Hải Phòng chỉ nhận được công văn số 2053/STN&MT-QLTNĐ ngày 29/10/2014 “Về việc xác định tiền thuê đất”. Ngày 25/11/2014, Cục Thuế Hải Phòng ra văn bản số 2207/ CT-QLTTĐ “về việc đề nghị bổ sung thông tin, tài liệu để xác định đơn giá thuê đất, tiền thuê đất HTX khai thác dịch vụ thủy sản số 1 Lập Lễ”.

Nội dụng văn bản nêu rõ: “Cục thuế Hải Phòng chưa nhận được đầy đủ hồ sơ địa chính để làm cơ sở xác định tiền thuê đất với diện tích thửa đất HTX khai thác dịch vụ thủy sản số 1 Lập Lễ thuê như: Phiếu chuyển thông tin địa chính, Quyết định cho thuê đất; Đăng ký kinh doanh; trích đo bản đồ địa chính. Cục thuế Hải phòng đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường bổ sung thông tin về vị trí thửa đất thuê (theo đoạn đường phố quy định tại Quyết định 2610/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hải Phòng) và các hồ sơ còn thiếu nêu trên để Cục thuế có đủ căn cứ tính ra thông báo thu tiền thuê đất của HTX khai thác dịch vụ thủy sản số 1 Lập Lễ.”

Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?

Ngày 25/11/2014 Cục Thuế Hải Phòng ra văn bản số 2207/ CT-QLTTĐ “về việc đề nghị bổ sung thông tin, tài liệu để xác định đơn giá thuê đất, tiền thuê đất HTX khai thác dịch vụ thủy sản số 1 Lập Lễ”

Lý giải về việc Sở TN&MT Hải Phòng thông báo về việc kiểm tra, thu hồi đất do đất không được sử dụng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày bàn giao theo sự chỉ của UBND TP. Hải Phòng, ông Thành khẳng định: “Theo quy định, sau khi được bàn giao đất, HTX Lập Lễ phải sử dụng đất theo quy định. Sau khi bàn giao đất doanh nghiệp được quyền đưa đất vào sử dụng”.

Tuy nhiên theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 27/06/2014 của UBND TP Hải Phòng về việc thu hồi đất giao cho Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và chế biến hàng thủy sản tại xã Trân Châu huyện Cát Hải nêu rất rõ “trách nhiệm” của các đơn vị và của Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ.

Sở TN&MT Hải Phòng có trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND xã Trân Châu, UBND huyện Cát Hải bàn giao đất cho Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ sau khi doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính chủ trì cùng Cục Thuế thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xác định các nghĩa vụ tài chính thông báo cho Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ thực hiện. Tiến hành các thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tới việc sử dụng đất trong khu vực, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?

Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?

Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?

Một số hình ảnh trang thiết bị máy móc, vật tư của Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ bị xuống cấp nghiêm trọng do không thể triển khai dự án vì thiếu hợp đồng thuê đất của Sở TN&MT Hải Phòng.

Không hiểu vì lý do nào ông Phạm Quang Thành, Chi cục trưởng – Chi cục quản lý đất đai lại khẳng định doanh nghiệp cần thực hiện triển khai dự án ngay khi được bàn giao đất mặc dù chưa ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật được nêu rõ tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 27/06/2014 của UBND TP Hải Phòng?

Đáng chú ý là, trong quá trình xác minh thông tin liên quan tới thông báo thu hồi đất dự án của doanh nghiệp khi Sở TN&MT Hải Phòng chưa hoàn thành trách nhiệm, chưa ký hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp, PV đã phát hiện một sự trùng hợp đặc biệt. Ông Phạm Quang Thành, Chi cục trưởng – Chi cục quản lý đất đai TP Hải Phòng cũng chính là cán bộ bộ phận một cửa của Sở TN&MT Hải Phòng trực tiếp nhận hồ sơ của Hợp tác xã Khai thác dịch vụ thủy sản số 1 xã Lập Lễ ngày 16/4/2014.

Đề nghị Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện dự án và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan gây khó khăn cho nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Phòng: Bàn giao đất là doanh nghiệp có thể triển khai Dự án?