Vấn đề quan tâm

Gia Lai: Huyện biên giới Đức Cơ sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng

Trần Sỹ 19/06/2024 - 17:11

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND huyện Đức Cơ. Trong đó, chỉ rõ sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng của các đơn vị liên quan.

Theo kết luận thanh tra, qua thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND huyện Đức Cơ cho thấy, UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và quản lý, điều hành ngân sách.

Một số đơn vị trực thuộc UBND huyện đã thực hiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn còn để xảy ra một số thiếu sót, hạn chế, sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN và quản lý, sử dụng ngân sách.

Sai phạm nhiều nhất thuộc về Văn phòng HĐND-UBND huyện với tổng số tiền sai phạm phải thu hồi, nộp ngân sách gần 500 triệu đồng. Trong đó, có những khoản chi như mua sắm, sữa chữa không đủ chứng từ thanh toán; chi nhiên liệu đi công tác không có văn bản, giấy mời; chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, làm thêm giờ không đúng...

duc.-co(1).jpg
Trụ sở UBND huyện Đức Cơ

Đối với Phòng TCKH, tổng số tiền sai phạm phải thu hồi, nộp ngân sách hơn 83 triệu; số tiền phải thu hồi, nộp lại vào nguồn thu của đơn vị và quản lý, sử dụng đúng quy định hơn 175 triệu đồng.

Ngoài ra, các phòng, đơn vị sai phạm phải thu hồi, nộp ngân sách gồm: Ban QL các dự án đầu tư và xây dựng hơn 188 triệu đồng; Phòng LĐTBXH 7 triệu đồng; Phòng TNMT 17 triệu đồng; Phòng GDĐT hơn 58 triệu đồng; Trung tâm DVNN hơn 63 triệu đồng; Trung tâm GDNN-GDTX hơn 51 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND các xã Ia Dơk, Ia Kriêng, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Lang, Ia Krêr, Ia Kla phải thu hồi, nộp số tiền sai phạm gần 615 triệu đồng.

Một số trường học như: Trường TH&THCS Lương Thế Vinh sai phạm phải thu hồi 55,5 triệu đồng; Trường THCS DTNT huyện Đức Cơ phải thu hồi hơn 17 triệu tiền sai phạm...

Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm đối với những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trước hết thuộc về người đứng đầu của huyện, lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu.

Trách nhiệm đối với những sai phạm, hạn chế trong việc quản lý, điều hành ngân sách huyện trước hết thuộc về người đứng đầu và tập thể Thường trực UBND huyện, lãnh đạo và công chức của Phòng TCKH, Văn phòng trong việc tham mưu, đề xuất.

Đối với một số đơn vị thuộc UBND huyện trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đã sử dụng ngân sách để chi bồi dưỡng, hỗ trợ, tặng quà cho cá nhân, tổ chức trong khi không có quy định của pháp luật về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thuộc trường hợp vi phạm phải bị xử lý theo khoản 2 Điều 19 Luật PCTN năm 2018.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tham mưu, đề xuất xem xét xử lý trách nhiệm của Thường trực UBND huyện Đức Cơ theo quy định đối với việc ban hành văn bản chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện thực hiện các nội dung chi ngân sách để mua quà tặng, hỗ trợ bằng tiền mặt các tổ chức, cá nhân từ nguồn kinh phí không tự chủ trong năm 2021, 2022 không đúng quy định của pháp luật;

Chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tập thể và cá nhân có liên quan; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thu hồi, nộp số tiền sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Huyện biên giới Đức Cơ sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng