Chủ tịch Quốc hội: Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu

Ngọc Mai | 21/12/2020, 14:59

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nội dung trên trong buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay (21/12).

qk5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay lãnh đạo Quân khu 5 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 5 năm 2020. Cụ thể, trong năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); duy trì, thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu 5 được nâng lên; triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai toàn diện; tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân thực hiện chặt chẽ, đúng quy định…

Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cùng với Đảng bộ, nhân dân xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống: "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 và năm 2020, thiên tai, bão, lũ đã xảy ra liên tiếp, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Quân khu đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định về sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên các hướng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập các phương án, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Quân khu 5 quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn.

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, Quân khu 5 đã quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc" và phương châm “trong bất cứ tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch,” không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, địa bàn Quân khu 5 liên tiếp chịu ảnh hưởng của 6 cơn bão, hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới, dẫn tới hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ,” lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân, tự vệ, hàng ngàn phương tiện, trang, thiết bị tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có nhiều  khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại dịch COVID-19 vẫn chưa được đẩy lùi, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam...

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 5 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quân khu 5 nằm ở duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả nước. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, sắp tới là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 5 thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị; hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục phát huy truyền thống, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; đoàn kết, thống nhất cao, có động cơ phấn đấu tốt, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Cùng với đó, Quân khu 5 tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và địa phương để ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp chặt chẽ giữa Quân khu 5 với cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quân khu 5 tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp; chăm lo, cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quân khu 5 thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; tích cực đổi mới, sáng tạo với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong tham gia chủ trương xóa đói giảm nghèo; xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn Quân khu ngày càng phát triển…

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang đã lập nên trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và kết quả đạt, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã giao phó.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội: Sẽ có những giải pháp hiệu quả hơn trong phòng chống tội phạm
"Đảng, Nhà nước sẽ có những giải pháp hiệu quả hơn, như là các cơ quan có trách nhiệm trong phòng chống tội phạm đã báo cáo và hứa trước Quốc hội, cùng những giải pháp rất cụ thể", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri đến từ các xã, thị trấn của huyện Phong Điền, Cần Thơ diễn ra chiều ngày 24/11

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội: Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu