Đời sống

Bỏ yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp khi thi tuyển công chức

Nguyễn Cúc 13/06/2024 - 17:30

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội và thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

lltp.jpg
Ảnh minh họa.

Trong đó, quyết định sửa đổi thủ tục thi tuyển công chức. Cụ thể, bỏ yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp từ phía cá nhân, thay bằng biện pháp cơ quan tuyển dụng chủ động yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội và thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước.

Kiến nghị thực thi sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; bổ sung quy định cơ quan tuyển dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; thực hiện năm 2024 - 2025.

Quyết định cũng sửa đổi thủ tục xét tuyển công chức. Theo đó bỏ yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp từ phía cá nhân, thay bằng biện pháp cơ quan tuyển dụng chủ động yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Đối với Thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người đề nghị Bổ nhiệm công chứng viên. Bổ sung quy định cụ thể về cách thức thực hiện thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên. Bổ sung các quy định về bộ phận tạo thành thủ tục thực hiện theo cách thức điện tử.

Sự thay đổi này tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội, thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước.

Kiến nghị thực thi sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Công chứng. Bổ sung quy định về cách thức thực hiện thủ tục; các quy định về bộ phận tạo thành thủ tục thực hiện theo cách thức điện tử tại Luật Công chứng.

Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định liên quan theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc lồng ghép trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp khi thi tuyển công chức