Đời sống

Hà Nội: Hỗ trợ 100% phí cung cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Hà Kim 15/05/2024 - 12:38

Sáng 15/5, tại kỳ họp 16, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam, cư trú trên địa bàn Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

tu-phap.png
Hỗ trợ 100% phí cung cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Theo đó, hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Cụ thể, hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); mức hỗ trợ 100.000 đồng/lần/người. Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của các đối tượng khác; mức hỗ trợ 200.000 đồng/lần/người.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID đề nghị cấp trên 02 phiếu lý lịch tư pháp (bằng bản giấy) trong một lần yêu cầu thì từ Phiếu thứ 3 trở đi được hỗ trợ tối đa: 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp).

Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại Nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giao Sở Tư pháp.

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố, từ năm 2021 đến 2023, thành phố Hà Nội đã cấp khoảng 222.500 phiếu lý lịch tư pháp và trung bình mỗi ngày, Sở Tư pháp Hà Nội tiếp nhận trên 500 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân, tổ chức.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5/3/2024 tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của Chính phủ cho phép Hà Nội thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trước thời điểm nhân rộng toàn quốc (xác định từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hỗ trợ 100% phí cung cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID