Báo Công lý
Thứ Ba, 25/2/2020

Việc cấp LLTP “siêu tốc”: Trách nhiệm người đứng đầu ở đâu?

23/8/2018 09:09 UTC+7
(Công lý) - Liên quan tới việc cấp LLTP “siêu tốc” UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ thừa nhận có việc cán bộ nhận tiền, tuy nhiên trách nhiệm của người đứng đầu không được đề cập tới.

Ngày 17/8, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 9967/UBND-THKH báo cáo thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh việc cấp phiếu LLTP.

Việc cấp LLTP “siêu tốc”: Trách nhiệm người đứng đầu ở đâu?

Việc nhận tiền làm nhanh LLTP tại Thanh Hóa là có thật

Về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, ngay sau khi báo Công lý điện tử có bài viết: “Thanh Hóa: Hé lộ đường dây làm lý lịch tư pháp siêu tốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn 9000/UBND-VX ngày 27/7, đồng thời trực tiếp chỉ đạo yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ theo nội dung báo Công lý phản ánh.

Tiếp đó, thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số7496VPCP-KSTT, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 9748/UBND-THKH ngày 14/8, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm, đồng thời có biện pháp chấn chính công chức của đơn vị trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: Việc bà Nguyễn Thị Hạnh (công chức thuộc Sở Tư pháp được biệt phái làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh) và bà Đỗ Thị Thu An (giao dịch viên Bưu điện TP Thanh Hóa) nhận tiền làm nhanh LLTP là có. Việc nhận tiền diễn ra từ đầu tháng 7/2018. Tuy nhiên bà Hạnh và bà An không chủ động gợi ý, đề nghị công dân làm nhanh LLTP để thu tiền, mà trong quá trình tiếp nhận hồ sơ LLTP, có một số công dân đã chủ động đề nghị bà Hạnh giúp làm nhanh LLTP. 

Bà Nguyễn Thị Hạnh đã đồng ý giúp bằng cách nhờ bà Trần Thị Hạnh (cán bộ làm đầu mối tham mưu xác minh thông tin LLTP tại Phòng PV27, Công an tỉnh- là nơi tra cứu, xác minh thông tin LLTP), tra cứu nhanh thông tin LLTP đối với trường hợp mình nhận giúp để gửi Sở Tư pháp lập phiếu LLTP, chuyển sang Trung tâm Hành chính công tỉnh trả cho công dân.

Khi được bà Nguyễn Thị Hạnh nhận lời giúp làm nhanh LLTP, có một số công dân gửi tiền cảm ơn. Trong tháng 7/2018 có 4 người gửi tiền (có người gửi 300.000 đồng, có người gửi 500.000 đồng).

Việc bà Nguyễn Thị Hạnh và bà Đỗ Thị Thu An làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh giúp và nhận tiền làm nhanh LLTP là do tự ý thực hiện và có nhờ cán bộ công an tỉnh xác minh sớm. Không có bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào chỉ đạo, hướng dẫn hoặc tham gia cùng bà Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Thị Thu An. Không có “đường dây làm LLTP siêu tốc”.

Việc cấp LLTP “siêu tốc”: Trách nhiệm người đứng đầu ở đâu?

Lãnh đạo Sở Tư pháp "vô can" trong việc cán bộ nhận tiền làm nhanh LLTP?

Quá trình thực hiện cấp phiếu LLTP, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không có chủ trương, cũng như không có bất cứ sự phối hợp nào nhằm cấp phiếu LLTP nhanh để thu tiền dịch vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, yêu cầu công chức thực hiện thủ tục cấp phiếu LLTP không được gây phiền hà, sách nhiễu cho công dân, không được nhận tiền của công dân dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngày 15/8/2018 Hội đồng kỷ luật Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với bà Đỗ Thị Thu An; Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định hình thức khiển trách; Ngày 17/8/2018 Hội đồng kỷ luật Sở Tư pháp đã tổ chức họp xem xét hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hạnh. Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hạnh. Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chuyển công tác khác đối với cán bộ, công chức vi phạm.

Theo như báo cáo thì chỉ từ tháng 1/2018 đến nay số phiếu LLTP cấp nhanh trước thời hạn đạt tỷ lệ 46,2% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2018 Sở Tư pháp đã cấp 6.723 phiếu LLTP. Trong tháng 7/2018 có 4 người đưa tiền cho bà Hạnh, An để “cảm ơn” vậy còn thời gian trước như thế nào không được kiểm tra, làm rõ. Việc cấp phiếu LLTP phải qua Trưởng phòng, Phó giám đốc Sở Tư pháp phụ trách thẩm tra, xác minh, ký, đóng dấu chứ không thể một mình bà Nguyễn Thị Hạnh và bà Đỗ Thị Thu An muốn là làm được.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong văn bản 9967/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ xác minh việc nhận tiền trong tháng 7/2018 và không hề đả động tới vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tư pháp khiến dư luận không khỏi boăn khoăn.

Điều 6, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát thủ tục hành chính quy định:

“1. Nghiêm cấm cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính thực hiện các hành vi sau đây: a) Tiết lộ thông tin về hồ sơ tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính mà mình biết được khi thực hiện thủ tục hành chính, trừ trường hợp được đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin đó để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản; c) Hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; lợi dụng các quy định, các vướng mắc về thủ tục hành chính để trục lợi; d) Nhận tiền hoặc quà biếu dưới bất cứ hình thức nào từ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngoài phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định và công bố công khai; đ) Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, chậm trễ, gây cản trở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nghiêm cấm đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; đưa hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

3. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.”

Tại Điều 33 của Nghị định này quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Trần Lê

ý kiến của bạn