Báo Công lý
Thứ Tư, 24/10/2018

Trách nhiệm của hiệu trưởng trong thực hiện quy chế dân chủ

26/10/2017 09:09 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản hướng dẫn tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn thành phố.

Theo đó, để công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của ngành GD-ĐT Hà Nội thu được kết quả tốt hơn, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị thủ trường các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt cần chú trọng thực hiện quy chế dân chủ như sau: 

Đầu năm học các đơn vị cần: Ban hành Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế ở cơ sở của đơn vị.

Xây dựng chương trình hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chcủa đơn vị trong năm học (chương trình công tác cần phải cụ thể, công việc của năm học, của từng quý và từng tháng). 

Trách nhiệm của hiệu trưởng trong thực hiện quy chế dân chủ

Qúa trình quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ tại đơn vị, Thủ trưởng và các thành viên trong đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế và chương trình cộng tác…  Ảnh Ngô Chuyên.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm).

Tập hợp các văn bản chỉ đạo về việc xây dưng và thực hiện quy chế dân chủ của các cấp (Trung ương, Bộ GD-ĐT, thành phố và ngành).

Xây dựng, ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của  đơn vị trong năm học.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của các tổ chức, đoàn thể và tổ bộ môn của đơn vị.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn; Xây dựng văn bản thực hiện quy định về công khai tài sản theo quy định của Bộ GD-ĐT và thành phố Hà Nội; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Xây dựng quy định về mức thi đua, khen thưởng.

Trong năm học: Qúa trình quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ tại đơn vị, Thủ trưởng và các thành viên trong đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế và chương trình cộng tác… mà tập thể các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thống nhất, ban hành từ đầu năm đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai và công bằng.

Cuối năm học: Các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế của đơn vị trong năm học và gửi báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị về Sở GD-ĐT và các cơ quan liên quan.

Trách nhiệm của hiệu trưởng?

Theo quy định tại điều 4 của quyết định số 04/2000/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, hiệu trưởng có trách nhiệm như sau:

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong đơn vị.

Trách nhiệm của hiệu trưởng trong thực hiện quy chế dân chủ

Hiệu trưởng phải gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường. Ảnh Hải Nam.

Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của các nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân…. Và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều  lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm đươc giao cho hiệu trưởng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.

Thực hiện chế đội hội họp theo quy định: Họp hàng tuần, họp hàng tháng, họp cuối kỳ và cuối năm học.

Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.

Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: Cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chỉ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

Phối hợp với công đoàn nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một làn theo quy định của nhà nước.

Xuân Diệp
Bạn đang đọc bài viết Trách nhiệm của hiệu trưởng trong thực hiện quy chế dân chủ tại chuyên mục Giáo dục của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật