Báo Công lý
Thứ Năm, 18/10/2018

100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga: Câu chuyện của giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

31/10/2017 18:57 UTC+7
(Công lý) - Hôm nay, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm “100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thời gian qua, đối với đoàn viên thanh niên, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là nguồn cảm hứng, niềm tự hào khi các bạn trẻ nhắc đến Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam, thanh niên, sinh viên có những nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò quan trọng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam.

100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga: Câu chuyện của giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

 Cách mạng Tháng Mười Nga thay đổi vectơ vận động lịch sử ở ba khía cạnh, đó là tạo ra một chế độ xã hội chưa từng có trong lịch sử.

Với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn trân trọng thành quả lý tưởng cách mạng của nhiều thế hệ cha anh đã không ngại gian khổ hy sinh, dày công vun đắp và bảo vệ; vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tại buổi Tọa đàm, Giáo sư Tạ Ngọc Tấn cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga thay đổi vectơ vận động lịch sử ở ba khía cạnh, đó là tạo ra một chế độ xã hội chưa từng có trong lịch sử, một chế độ xã hội ước mơ ngàn đời của con người ở đó không có người bóc lột người, tự do, bình đẳng, bác ái, chia sẻ.

Tạo ra con đường giải phóng cho một loạt dân tộc bị áp bức, bóc lột, thuộc địa trên thế giới. Bản thân Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực là động cơ, là niềm cảm hứng đấu tranh của toàn bộ các dân tộc ở các nước Tư bản; buộc giới chủ Tư bản phải có những thay đổi hành động, mở mang dân chủ ở các nước…

100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga: Câu chuyện của giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Tại buổi Tọa đàm chúng ta được nghe chia sẻ về văn hóa nước Nga, con người nước Nga.

GS. Tạ Ngọc Tấn nhắn nhủ các bạn trẻ ngày nay cần biết gắn thực tiễn cuộc sống với lịch sử, bởi lịch sử là bệ đỡ, là nền tảng văn hóa, tạo nên phẩm chất, đạo lý, lối sống của mỗi con người.

GS. Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh:“Tôi nghĩ cuộc gặp mặt ngày hôm nay rất có ý nghĩa. Ý nghĩa quan trọng nhất không phải là những gì bạn thu nhận ở đây mà tôi nghĩ là từ cái này lan tỏa, tọa ý thức để mở rộng phạm vi tiếp nhận tri thức của mình để chúng ta tiếp nhận những vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc. Nó không chỉ nói đến cách mạng Tháng 10 đâu mà nó còn nói đến lịch sử dân tộc để chúng ta quan tâm hơn, để trở thành những công dân tốt, thúc đẩy đất nước chúng ta phát triển hơn“.

Đồng tình với ý kiến của Giáo sư Tạ Ngọc Tấn, Đinh Song Thương, sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định, những mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục là mục tiêu, lý tưởng mà loài người hướng đến.

100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga: Câu chuyện của giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Tuy nhiên theo Thương,  điều quan trọng hiện nay là cần đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy các môn lý luận chính trị theo hướng trực quan, cụ thể, ngắn gọn, lồng ghép với các vấn đề thời sự hấp dẫn để người trẻ hiểu được rằng đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa hết sức to lớn, toàn diện và sâu sắc về mọi mặt trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đinh Song Thương nhấn mạnh:: "Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng 10 Nga thì ai cũng rõ. Thế nhưng ý nghĩa cảu cách mạng Tháng 10 Nga trong hiện tại, tương lai đất nước Nga thì buổi tọa đàm ngày hôm nay đã tăng cho tôi thêm nhiều kiến thức, bản lĩnh chính trị, lý luận chính trị để có thể giải thích được những thắc mắc của mình rằng thời gian qua, và thời gian tới Nga có những động thái nào đối với đất nước Việt Nam và hơn cả đó là niềm tin của tôi vào mối quan hệ giữa đất nước Việt Nam- Nga. Củng cố thêm lý luận chính trị để chúng tôi những người trẻ của lực lượng vũ trang nhân dân kiên định lý tưởng cách mạng, phục vụ sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ tổ quốc“.


 

Xuân Diệp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật