“Xông đất” Thẩm phán đầu năm

Nam Anh – Ý Thơ- Quàng Hà | 12/02/2021, 08:00

Chào Xuân Tân Sửu 2021, trong không khí phấn khởi mừng năm mới, phóng viên Báo Công lý đã gõ cửa “ xông đất” một số Thẩm phán, Chánh án các Tòa án địa phương...

Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương: Phấn đấu không mệt mỏi để xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

thang.jpeg
Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương Dương Văn Thăng

Trải qua hơn 75 năm cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, TAQS Trung ương, các TAQS ngày càng được củng cố, kiện toàn về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và đạt được những kết quả toàn diện đáng khích lệ.

Để góp phần nâng cao chất lượng xét xử, TAQS Trung ương thường xuyên chú trọng thực hiện tốt việc nghiên cứu, xây dựng quy chế như: Bổ sung, sửa đổi các quy chế về chuyên môn; xây dựng các chuyên đề; tổ chức sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ; giải đáp vướng mắc; hội thảo, rút kinh nghiệm xét xử; hướng dẫn, chỉ đạo các TAQS tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và công khai các bản án trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC.

Bên cạnh đó, những năm qua, TAQS Trung ương đã nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành 14 quy chế hoạt động từ TAQS Trung ương đến các TAQS cấp quân khu và TAQS khu vực. Vì vậy, hoạt động của các TAQS đã đi vào nền nếp, đúng hướng và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cải cách tư pháp. Trong thực hiện công tác quản lý, TAQS Trung ương đã sâu sát nắm chắc tình hình tổ chức, hoạt động của các TAQS trong toàn hệ thống, kịp thời phối hợp với các cấp ủy, các cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành của các TAQS để các TAQS hoạt động hiệu quả.

Từ khi thành lập đến nay, TAQS Trung ương đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với bề dày thành tích đã đạt được trong 75 năm qua, TAQS Trung ương đã được tặng thưởng nhiều Huân chương và các danh hiệu thi đua. Đặc biệt, vào ngày 01/9/2020, TAQS Trung ương đã vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của TAQS, cùng với thành tích là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo chỉ huy Tòa án QSTW xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Một là, Không tự thỏa mãn, dừng với kết quả đạt được mà phải tiếp tục nêu cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống, phát huy thành tích đạt được, phấn đấu không mệt mỏi để xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hai là, đảm bảo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc công tác xét xử, vì đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Tòa án. Thời gian tới sẽ còn nhiều vụ án rất phức tạp, nghiêm trọng, trong đó có những vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Trong khi đó yêu cầu về thủ tục tố tụng ngày càng chặt chẽ. Vì vậy Tòa án QSTW và toàn ngành TAQS cần bổ sung các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực và bản lĩnh của cán bộ, chú trọng nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề về kinh tế - tài chính - ngân hàng - công nghệ thông tin - đất đai... trong các vụ án.

Ba là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng TCCT về công tác TAQS, chính sách pháp luật liên quan đến quân sự - quốc phòng; tham gia, tham mưu có hiệu quả xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới của Đảng và Nhà nước cũng như trong Quân đội, trong đó có nội dung tiếp tục củng cố tổ chức hệ thống TAQS và những vấn đề về thẩm quyền TAQS.

Bốn là, Chú trọng xây dựng cơ quan Tòa án QSTW vững mạnh, tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng cơ quan là đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” của Tổng cục Chính trị. Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt mối quan hệ lãnh đạo - chỉ huy; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở Tòa án QSTW cũng như các TAQS cấp quân khu, khu vực; hoàn thiện các quy chế hoạt động của TAQS theo thẩm quyền. Quan tâm củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị, chú trọng cập nhật áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong hoạt động của Tòa án.

Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy thành tích đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời gian tới, cán bộ, nhân viên các TAQS nói chung, Tòa án QSTW nói riêng nguyện đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ông Nguyễn Trung Tính, Chánh án TAND huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết án, đảm bảo nâng cao chất lượng xét xử

trung-tinh.jpeg
Chánh án TAND huyện Nhà Bè Nguyễn Trung Tính

Năm 2020, TAND huyện Nhà Bè đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Tỷ lệ án giải quyết trong năm đạt 86,08%. Đơn vị có 13 Thẩm phán với lượng án thụ lý giải quyết lên đến 1.658 vụ/việc, nhưng chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, tỷ lệ án hủy, sửa có lỗi chủ quan của Thẩm phán chỉ ở mức 0,3% (tỷ lệ án hủy sửa do lỗi chủ quan theo quy định của TANDTC là không vượt quá 1,5%, năm 2019 tỷ lệ, án hủy sửa có lỗi chủ quan là 0,4%), trong năm không có án oan sai, không gây bức xúc, hoặc tạo điểm nóng đối với những vụ án có nhiều đương sự.

Với những thành tích đó, năm 2020 TAND huyện Nhà Bè đã vinh dự đạt được danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

Với những thành tích đạt được như trên, điểm nổi bật là việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức, ngoài việc lượng án năm sau tăng hơn năm trước, tính chất vụ án ngày càng phức tạp, tội phạm tinh vi hơn. Trong khi đó, toàn thế giới còn đối mặt với dịch bệnh Covid-19. Công tác giải quyết án trở nên khó khăn hơn trong việc tống đạt, triệu tập đương sự do nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng của việc cách ly toàn xã hội hoặc các đợt bùng phát dịch trong năm. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tập thể công chức, người lao động TAND huyện Nhà Bè đã đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác giải quyết án, khó đến đâu gỡ đến đó, tập thể đoàn kết và sự nỗ lực ở từng cá nhân đã tạo nên sự thắng lợi của đơn vị.

Đối với tôi, thành tích lớn nhất mà bản thân đã đạt được trong năm 2020 chính là tạo được khối đại đoàn kết, khơi dậy được tinh thần phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể công chức, người lao động. Chỉ khi có đủ đam mê và nhiệt huyết với nghề thì mới có thể thành công. Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người Thẩm phán trong công cuộc bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Năm 2021, khó khăn và thách thức vẫn còn tồn tại nhưng chúng tôi vẫn đã và sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết án song song với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng xét xử. Chỉ khi công tác xét xử đảm bảo chất lượng thì mới tạo niềm tin cho nhân dân đối với Tòa án nói riêng và hệ thống pháp luật của nước ta.

Năm mới kính chúc quý đồng nghiệp cùng gia đình hạnh phúc, thành công; kính chúc tất cả các Thẩm phán ngày càng bản lĩnh để tiếp tục chèo lái “con tàu” công lý, hoàn thành trách nhiệm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không phụ sự kỳ vọng và giao phó của Đảng và nhân dân đối với người Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Ông Lê Thành Nam, Chánh án TAQS Quân khu 2:  Mỗi cán bộ Tòa án là một chiến sĩ

ltn.jpg
Chánh án TAQS Quân khu 2 Lê Thành Nam

So với các TAND, các TAQS có những đặc thù riêng biệt. Thứ nhất, là một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người cán bộ TAQS phải là một chiến sĩ đi đầu làm nhiệm vụ, vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phải nâng cao bản lĩnh chính trị, quân sự, quốc phòng và rèn luyện kỷ luật, phong cách, tác phong quân nhân chuẩn mực.

Để hoàn thành các nhiệm vụ của người chiến sĩ, đòi hỏi mỗi cá nhân không chỉ cần trình độ chuyên môn kỹ thuật, bản lĩnh chính trị mà còn cần tinh thần, ý chí quyết tâm và kỹ năng sẵn sàng chiến đấu của một quân nhân. Các nội dung này trong nhiều năm qua đều được cán bộ, nhân viên của các TAQS hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với trọng tâm là công tác xét xử luôn được các TAQS đề cao. Công tác xét xử được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm đảm bảo thực hiện đúng các quy định, yêu cầu của pháp luật. Đây là nội dung mà trong những năm qua đều được các TAQS hoàn thành tốt.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là công tác xét xử, các TAQS còn thực hiện tốt các mặt công tác khác như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác tham mưu tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến pháp luật… Cụ thể, trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng năm, luôn được các TAQS đa dạng hóa dưới nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng video clips về sân khấu hóa, xây dựng file âm thanh để tuyên truyền, các chương trình tọa đàm pháp luật, …để giúp cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn am hiểu, củng cố hơn về pháp luật, giúp bản thân họ có ý thức chấp hành tốt, đồng thời có thể tuyên truyền, giáo dục, vận động người khác cùng chấp hành, thực hiện. Chính vì vậy mà hàng năm, các vụ án trong quân đội xảy ra ít, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật được hạn chế nhiều.

Có thể thấy, các TAQS luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để khẳng định vị thế của mình và đã được các cấp trong Quân đội cũng như TANDTC ghi nhận thông qua nhiều hình thức khen thưởng như Cờ thi đua, Bằng khen, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua toàn quân, … Đây là những thành tích rất đáng được trân trọng, tự hào, là kết quả phấn đấu của tập thể, cá nhân các TAQS, tạo nên thế và lực mới nhằm xây dựng các TAQS nói riêng, hệ thống Tòa án nói chung ngày một phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Sinh Thành, Chánh án TAND huyện Hoài Đức, Hà Nội: Với tôi, chia sẻ trách nhiệm xã hội là mệnh lệnh trái tim

st.jpg
Chánh án TAND huyện Hoài Đức Nguyễn Sinh Thành

Năm qua, công tác xây dựng điển hình tiên tiến của đơn vị cũng đạt nhiều thành tích xuất sắc: Có hai đồng chí được TANDTC tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; một đồng chí được tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”; một đồng chí được tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”; một đồng chí được tặng “Bằng khen” của Thủ tướng Chính phủ; 5 cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua TAND”. Năm 2020, có hai đồng chí được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu “Cá nhân điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015-2020, được đi dự Đại hội thi đua TAND, trong đó một đồng chí vinh dự được đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020.

Trong những năm qua, TAND huyện Hoài Đức luôn quan tâm thực thiện chu đáo, đầy đủ các công tác từ thiện, xã hội: Ủng hộ tích cực các quỹ nhân đạo, từ thiện, tình nghĩa; nhân ngày 27/7 và Tết cổ truyền hàng năm, cơ quan đều tổ chức thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trong huyện…

Tôi luôn tâm niệm phải đề cao vai trò nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan theo tinh thần “Cán bộ nào, phong trào đó”. Bản thân phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trước nhiệm vụ được giao; phải là đầu mối tổ chức triển khai mọi hoạt động của cơ quan theo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch đã đề ra; là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong, năng lực công tác để toàn cơ quan noi theo, hướng cán bộ, công chức trong đơn vị phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra.

Tôi tiếp tục coi trọng việc đánh giá cán bộ công chức và khen thưởng công bằng, kịp thời với phương châm “khen trúng, thưởng xứng”, “đúng người, đúng việc”, trên cơ sở đánh giá đúng sự cố gắng, tích cực của mỗi cán bộ, công chức, để người được khen thật sự phải là điển hình nổi bật, là tấm gương để người khác học hỏi; kết hợp giữa khen thưởng bằng vật chất với tinh thần, đồng thời có sự động viên, khích lệ đúng lúc, để người được khen có tâm trạng phấn khởi hơn, tạo ra không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn: Chọn người sáng trong những người sáng

chanh-an-tand-tinh-ls.jpg
Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Lệ phát biểu tại hội thảo khoa học

Thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt công tác và thành công đạt được ngày hôm nay là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của một chặng đường. Trong đó là phải nói đến tinh thần sự đoàn kết của toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh. .

Nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi là chú trọng xây dựng công tác cán bộ, tổ chức bộ máy từ năm 2018, TAND tỉnh Lạng Sơn hoàn thành chỉ tiêu về tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với phương châm xây dựng bộ máy mạnh về tổng thể, trong đó “Chọn người sáng trong những người sáng” để quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý… .; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng đăng đàn, kỹ năng xử lý tình huống của Thẩm phán, Thư ký thông qua tổ chức các cuộc thi “Thư ký giỏi”, “Kỹ năng Thẩm phán”… Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đánh giá cán bộ thường xuyên. Trong thời gian, qua lãnh đạo Tòa tỉnh đã cử 536 lượt cán bộ đi bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho 58 cán bộ, công chức các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh đăng ký theo học hai lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ luật mở tại Lạng Sơn. .... Mặc dù là tỉnh miền núi nhưng cán bộ được đi đào tạo có khi nhiều nhất miền Bắc, thạc sĩ gần 60%, đã học chính trị 70%.

Bên cạnh đó, tôi cùng lãnh đạo Tòa án luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh được học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các tỉnh bạn. Thực hiện nhiều biện pháp đổi mới, đưa ra các chủ đề thi đua, nội dung thi đua phù hợp với tình hình đơn vị và gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Sang năm 2021, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử, đảm bảo không xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, giải quyết tốt án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, là kết tinh của phẩm chất, trí tuệ, có tác dụng giáo dục pháp luật và định hướng hoạt động của xã hội. Xây dựng TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao nhất cả nước, là một trong những điểm sáng của TAND 14 tỉnh miền núi phía Bắc và của hệ thống TAND.

Bài liên quan
Tập huấn thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong thi hành BLDS và BLTTDS
Ngày 18/12/2020, tại TP Vinh, Nghệ An, TANDTC tổ chức Hội nghị Tập huấn thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong việc thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự. Khóa Tập huấn do TANDTC phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Xông đất” Thẩm phán đầu năm