Trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV Nguyễn Hòa Bình

Mai Đỉnh | 11/05/2021, 12:35

Báo Công lý trân trọng đăng tải tóm tắt tiểu sử cùng nội dung trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Hòa Bình

infornh-binh.png

Trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Hòa Bình:

Cùng tập thể Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng. Đưa đất nước phát triển mạnh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng;

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị là Chánh án TANDTC, trong nhiện kỳ này, ông sẽ cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đẩy mạnh công tác cải cách Tư pháp, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Với trách nhiệm là thành viên BCĐ, ông sẽ cùng với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN lãnh đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. Kiên quyết điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm, không loại trừ ai. Đáp ứng được niềm mong mỏi của nhân dân, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tận tụy với công việc.

Là đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, như lập Hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát tối cao việc thực hiện pháp luật.

Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Đảng, Quốc hội, Nhà nước; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời chuyển tải ý kiến của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội.

Trong suốt quá trình công tác, Chánh án TANDTC đã luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện dân chủ, nói đi đôi với làm. Ông cho biết từ nay về sau vẫn sẽ luôn thực hiện điều đó.

Đồng thời,  sẽ chủ động chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền; tận tâm trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giáo dục, nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không lợi dụng cương vị công tác để vun vén cho cá nhân và gia đình, gây tổn hại đến lợi ích chung, không có các hành vi vi phạm, tiêu cực...

Bài liên quan
Chánh án Nguyễn Hoà Bình giao lưu đối thoại với tuổi trẻ TANDTC
Sáng 23/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2021) và tọa đàm trực tuyến giữa Ủy viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình với đoàn viên trong hệ thống với chủ đề: “Vai trò của tuổi trẻ đối với chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân định hướng đến năm 2030”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV Nguyễn Hòa Bình