Tranh chấp tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng: Áp lực nào khiến Phòng ĐKKD Hải Phòng ra văn bản trái luật?

Hoàng Hải | 08/06/2022, 09:23

Ra văn bản theo kiểu “sáng đúng, chiều sai, ngày mai… lại đúng” góp phần làm tranh chấp tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng thêm phức tạp, UBND TP Hải Phòng báo cáo Thủ tướng “do chịu áp lực kiến nghị của các bên tranh chấp, cần phương án xử lý ngay” là nguyên do Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT ra văn bản trái luật.

“Sáng đúng, chiều sai, ngày mai… lại đúng”

Mặc dù rất nhiều cơ quan Trung ương đã có văn bản chỉ đạo và Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến từ cuối năm 2020, song cuộc nội chiến tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng giữa 2 nhóm cổ đông hơn 10 năm nay vẫn chưa thể “hạ hồi phân giải”.

Mới đây nhất, ngày 5/4/2022, bà Nguyễn Thị Tuyết Len, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng (theo Giấy ĐKKD lần 3) đã có đơn tố cáo ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT TP Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng quy trình, thủ tục trong việc cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần 4 của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Tuy nhiên, Sở KH&ĐT đã không tiến hành thụ lý vì cho rằng bà Nguyễn Thị Tuyết Len không cung cấp được tài liệu, chứng cứ xác định hành vi vi phạm pháp luật của ông Hoàng Anh Tuấn, dù ông Hoàng Anh Tuấn đã từng thừa nhận sai sót.

img_20220606_151032.jpg
Thông báo của Sở KH&ĐT TP Hải Phòng về việc không thụ lý đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết Len.

Không đồng tình với quyết định này, bà Len tiến hành khiếu nại thông báo quyết định của Sở KH&ĐT TP Hải Phòng, nhưng cũng không được chấp nhận. Lý do Sở KH&ĐT TP Hải Phòng đưa ra là thông báo không thụ lý tố cáo được thực hiện theo trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo và nó không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tuyết Len.

Trước đó, ngày 24/12/2018, Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT TP Hải Phòng dựa trên một bộ hồ sơ không có dấu do bà Đặng Thị Hồng Hải tự ý tới bộ phận tiếp và trả nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp nộp, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng. Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty thay đổi từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải.

Sau hơn một tháng đấu tranh, đơn thư tới nhiều nơi, trong đó có đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, ngày 30/1/2019, Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT TP Hải Phòng đã thừa nhận có sai sót và ra Thông báo số 07/TB-ĐKKD, về việc huỷ nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018, khôi phục nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 đối với Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp đã được giải quyết, ngay đầu giờ sáng hôm sau 31/1/2019, bà Nguyễn Thị Tuyết Len đã tới Tòa án nhân dân TP Hải Phòng rút đơn khởi kiện. Trớ trêu thay, cùng ngày, UBND TP Hải Phòng có Thông báo số 46/TB-UBND yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT chỉ đạo Phòng ĐKKD dừng việc thực hiện Thông báo số 07/TB-ĐKKD để chờ quyết định của Toà án nhân dân thành phố.

Dù bà Len đã rút đơn khởi kiện và biết chắc sẽ không có bản án nào được ban hành, song hôm sau (ngày 1/2/2019), Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT TP Hải Phòng vẫn tiến hành dừng thực hiện Thông báo số 07/TB-ĐKKD. Thậm chí, Phòng ĐKKD còn “quá đà” ra thông báo “thu hồi và huỷ” giá trị pháp lý nội dung của Thông báo số 07/TB-ĐKKD.

san_xuat_kinh_doanh.jpg
Trụ sở Công ty Cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng.

Từ đó tới nay, bà Nguyễn Thị Tuyết Len cùng các đoàn thể, người lao động công ty liên tục có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương. Như đã nói, mới đây nhất bà Len đã có đơn gửi tới Sở KH&ĐT TP Hải Phòng, tố cáo ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng ĐKKD có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng quy trình, thủ tục trong việc cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần 4 của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Ai mới là người đại diện pháp luật công ty?

Theo Thông báo số 07/TB-ĐKKD của Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT TP Hải Phòng, việc hủy việc huỷ nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018, khôi phục nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 đối với Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng dựa trên hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT tại Công văn số 34/ĐKKD-GS ngày 29/1/2019.

untitled-1.jpg
Tranh chấp tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng giữa 2 nhóm cổ đông đã hơn 10 năm, dẫn tới nhiều vụ xô xát, mất tình hình an ninh trật tự địa phương.

Văn bản nêu rõ: “Căn cứ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết Len. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 4 Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng do bà Đặng Thị Hồng Hải trực tiếp nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp không có văn bản ủy quyền của người có thẩm quyền ký văn bản ủy quyền cho bà Đặng Thị Hồng Hải là chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ. Do vậy, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 24/8/2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng được cấp là không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục”.

Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 28/8/2020, UBND TP Hải Phòng dẫn báo cáo của Sở KH&ĐT giải thích cho việc ban hành văn bản kiểu “sáng đúng, chiều sai, ngày mai… lại đúng” rằng: Nội dung Công văn số 34/ĐKKD-GS của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT chỉ là hướng dẫn chung về hiệu lực Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng, về thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, về việc xử lý trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục.

“Do áp lực kiến nghị của các bên tranh chấp, cần phải có phương án xử lý ngay kiến nghị, Phòng ĐKKD đã ban hành Thông báo số 07/TB-ĐKKD ngày 30/1/2019, về việc hủy nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018, khôi phục nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 đối với Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng”, UBND TP Hải Phòng báo cáo.

Theo UBND TP Hải Phòng, ngày 22/2/2019, Sở KH&ĐT đã phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố rà soát quá trình giải quyết thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng và khẳng định bà Đặng Thị Hồng Hải là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty và hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký tại Sở KH&ĐT ngày 24/12/2018 là đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Sở KH&ĐT đưa ra nhận định trên theo khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2014: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó”.

Như vậy, trong vụ việc này, nhìn nhận dưới góc độ nào ông Hoàng Anh Tuấn cũng không thể thoái thác trách nhiệm, hiện hữu là ban hành Thông báo số 07/TB-ĐKKD trái luật như cách giải thích không mấy thuyết phục của Sở KH&ĐT TP Hải Phòng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, bà Nguyễn Thị Tuyết Len cho rằng Sở KH&ĐT TP Hải Phòng đang hiểu sai luật. Theo bà Len, nghị quyết và biên bản đại hội không phải Giấy đăng ký kinh doanh nên không thể căn cứ vào đó để xác định bà Đặng Thị Hồng Hải là giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

“Căn cứ xác định người đại diện pháp luật trên cơ sở giấy đăng ký kinh doanh và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đó là thông tin gốc, được quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Giải thích như Sở KH&ĐT chẳng khác nào việc một cán bộ thông qua cuộc họp được đề bạt, bổ nhiệm một chức vụ nào đó nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm cán bộ đã ngồi vào vị trí đó để làm việc”, bà Len lập luận.

Bài liên quan
Hải Phòng: Hàng loạt công trình, nhà ở mọc trái phép trên đất nông trường Quý Cao
Hàng hecta đất nông trường giao cho một doanh nghiệp nhà nước để sản xuất nông nghiệp nhưng đã biến tướng thành đất ở, tư gia biệt phủ của nhiều người với hàng loạt nhà ở, biệt thự. Đáng chú ý, nhiều thửa đất đã được cấp GCNQSD đất là đất ở.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh chấp tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng: Áp lực nào khiến Phòng ĐKKD Hải Phòng ra văn bản trái luật?