Phong trào thi đua

“Trái ngọt” đến từ các phong trào thi đua của TAQS Trung ương

Mạnh Hùng 14/02/2024 - 15:58

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua, năm 2023, TAQS Trung ương đã chủ động triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện, tạo sự lan tỏa sâu rộng hoạt động thi đua trong đơn vị. Các phong trào thi đua đã đóng góp trực tiếp vào công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

03959eed-dfa7-4d61-afb8-e8149b9940c9.jpeg
Đồng chí Dương Văn Thăng, Chánh án TAQS Trung ương

Trao đổi với PV Báo Công lý, Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án TAQS Trung ương cho biết: TAQS Trung ương là cơ quan xét xử của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trong Quân đội nhân dân có nhiệm vụ: Xét xử phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của TAQS quân khu và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị; giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các TAQS cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự…

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

TAQS Trung ương là cơ quan xét xử cao nhất trong Quân đội, thực hiện chức năng xét xử theo thẩm quyền, đồng thời là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trong Quân đội; tham mưu công tác phối hợp giữa TANDTC và Bộ Quốc phòng trong quản lý các TAQS cấp quân khu, khu vực về mặt tổ chức.

Mặc dù còn nhiều khó khăn như nhiều bộ luật, luật có sự thay đổi nhưng việc hướng dẫn áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền chưa đầy đủ, kịp thời; đội ngũ cán bộ Thẩm phán còn thiếu so với biên chế; cán bộ thường xuyên phân tán…, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, của Chánh án TANDTC, trong năm 2023 Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ cơ quan đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Chánh án TAQS Trung ương Dương Văn Thăng, lãnh đạo TAQS Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản có liên quan đến công tác chuyên môn. Trong năm, 100% các vụ án được thụ lý, xét xử theo đúng thời hạn luật định, đã nghiên cứu, xét xử phúc thẩm 29 vụ án thuộc thẩm quyền; giám đốc thẩm, tái thẩm 7 vụ; tham gia Hội đồng Giám đốc thẩm tại TANDTC trên 30 vụ án.

Công tác giải quyết án được thực hiện đúng kế hoạch, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, bỏ lọt; chấp hành nghiêm quy chế về công tác chuyên môn, kỷ luật công vụ. Công tác xét xử đã thực sự góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, pháp luật Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đội và các địa phương có đơn vị đứng chân.

Công tác giám đốc, kiểm tra, giải quyết đơn thư, thi hành án hình sự, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong các TAQS cũng được hoàn thành xuất sắc. Đơn vị kiểm tra 100% các bản án của TAQS khu vực, TAQS cấp quân khu đã có hiệu lực pháp luật và hồ sơ vụ án theo thẩm quyền. Hàng quý, Ủy ban Thẩm phán TAQS Trung ương ra thông báo kết quả kiểm tra án gửi các TAQS để quán triệt, kịp thời rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, sai sót trong hoạt động xét xử và thi hành án.

Trong năm 2023, đơn vị đã giải quyết 87 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%, chặt chẽ, đúng pháp luật; Nghiên cứu, cho ý kiến đối với 25 vụ án phức tạp các TAQS cấp dưới xin ý kiến, trong đó có 3 vụ thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hoạt động giám đốc việc xét xử và từ nhu cầu thực tiễn của các TAQS, TAQS Trung ương đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại Quảng Ninh; định kỳ hàng quý tổ chức Hội thảo chuyên môn bằng hình thức trực tuyến kết nối toàn bộ các điểm cầu TAQS, tạo diễn đàn trao đổi, học tập trực quan cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, cán bộ giữ chức danh tư pháp trong toàn quân, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng xét xử.

Xác định nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử là khâu đột phá của hoạt động tư pháp, TAQS Trung ương đã quán triệt, chỉ đạo các TAQS trong toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Từ khâu lựa chọn vụ án, công tác phối hợp, cách thức tổ chức và thành phần tham dự phiên tòa, công tác chuẩn bị của Thẩm phán chủ tọa, điều hành tranh tụng, tổ chức rút kinh nghiệm sau xét xử… đều có sự hướng dẫn, kiểm tra của các phòng chức năng TAQS Trung ương. Chỉ đạo các TAQS thực hiện tốt việc công khai bản án: có 55 bản án thuộc diện và được công khai trên Cổng thông tin điện tử TANDTC theo đúng quy định, nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội.

Chánh án TAQS Trung ương Dương Văn Thăng cũng cho biết thêm, thông qua hoạt động xét xử TAQS Trung ương thường xuyên tổng kết rút ra các nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm để chủ động, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng ngừa và tiếp tục đẩy mạnh, liên tục đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Quân đội.

Những vụ việc vi phạm pháp luật liên quan tới quân nhân hoặc gây thiệt hại cho Quân đội được đưa ra xét xử nghiêm minh, thấu tình đạt lý, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chấp hành nghiêm việc báo cáo theo quy định trong quá trình giải quyết các vụ án mà đối tượng phạm tội là cán bộ, Đảng viên. Tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành án hình sự và xét giảm, tha tù trước thời hạn có điều kiện, công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Công tác triển khai thực hiện đề án phòng chống tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội; công tác xây dựng chính sách pháp luật, tham mưu thực hiện cải cách tư pháp trong Quân đội; công tác quản lý, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan đánh giá cao.

Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ công tác khác như: Thực hiện nền nếp, có hiệu quả công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, xây dựng các đề tài cấp Bộ; Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, xây dựng nội bộ cơ quan, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực được triển khai

Đáng chú ý, đơn vị đã lồng ghép có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, hoạt động của các tổ chức quần chúng trong hoạt động chung của cơ quan; tổ chức tốt các phong trào thi đua như: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023; Gắn, lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước do TANDTC phát động với phong trào thi đua cơ sở trong Quân đội với chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Quý Mão gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948–11/6/2023) bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Công tác chính sách cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và các đồng chí lãnh đạo cơ quan đã nghỉ hưu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày Quốc khánh 2/9 được quan tâm sâu sát, chú trọng; Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiên sĩ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ tình nghĩa Ngành TAND” và các hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi gia đình người có công.

Theo Chánh án TAQS Trung ương Dương Văn Thăng, để đạt được kết quả trên, trước hết là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ Trưởng Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; hướng dẫn về nghiệp vụ của TANDTC; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, năm 2023, TAQS Trung ương vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng” và “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”. Tin tưởng rằng với tinh thần đó, năm 2024 tập thể đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Trái ngọt” đến từ các phong trào thi đua của TAQS Trung ương