Thi đua & Khen thưởng

Hệ thống TAND: Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua
Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của TAND đã có những bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt mới đây, Văn bản số 143/TANDTC-TĐKT hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng trong TAND đã tạo ra bước đổi mới về công tác thi đua khen thưởng. Những quy định mới đã khắc phục những bất cập trong hoạt động thi đua khen thưởng tồn tại từ nhiều năm qua.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO