Tin địa phương

TP.HCM tuyên dương 339 gương học tập và làm theo Bác

Kim Sáng 15/05/2024 - 13:56

Ngày 15/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Ba năm qua, Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII; Nghị quyết các cấp về phát triển thành phố.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm phát triển thành phố; tiếp tục đúc kết, nhân rộng những mô hình hay và cách làm sáng tạo từ cơ sở nhằm không ngừng đổi mới, đa dạng hóa việc tổ chức học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân.

z5442268181629_334a991f74d1884e6c5ebd266890f890.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu.

Tại Hội nghị, Thành ủy TP.HCM đã biểu dương 133 tập thể, 206 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương hôm nay là một phần rất nhỏ trong hàng nghìn tấm gương tiêu biểu luôn cống hiến, hy sinh thầm lặng, tỏa sáng giữa đời thường, vô cùng đáng trân trọng.

"Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng sống động về tinh thần học tập, lao động và cống hiến; thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", đồng chí Nguyễn Hồ Hải nói.

z5442268181551_2bf16310c0f21f1f2db01048f641273d.jpg
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo hơn nữa Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng ngừa và ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…

image0-48-6716.jpeg.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Việt Dũng.

Tập trung triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Qua đó, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm phát triển TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tuyên dương 339 gương học tập và làm theo Bác