Xã hội

TP.HCM chi tiền mua tin về phòng, chống tham nhũng

Kim Sáng 02/11/2023 - 17:07

Người bán tin phải cung cấp thông tin cá nhân, giữ mối liên hệ với người tiếp nhận thông tin, chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin, đồng thời bồi thường thiệt hại nếu phản ánh sai sự thật.

Chiều 2/11, thông tin tại buổi họp báo kinh tế - xã hội của TP.HCM, ông Trần Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM đã chia sẻ về Quy định mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại TP.HCM.

Ông Trung cho biết, từ trước đến nay, việc ghi nhận thông tin về PCTNTC vẫn được thành phố triển khai thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước như qua tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kiểm tra, thanh tra, giám sát...

Còn việc chi tiền mua tin hiện nay là căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kinh nghiệm triển khai của một số tỉnh, thành nhằm khuyến khích, động viên người dân cung cấp thông tin, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PCTNTC trên địa bàn thành phố.

2.-a-ng-tra-n-qua-c-trung-pha-tr-a-ng-ban-na-i-cha-nh-tha-nh-a-y-2-.jpg
Ông Trần Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM thông tin tại họp báo (Ảnh: TN).

Theo ông Trung, mức chi tối đa 10 triệu đồng mỗi tin là thực hiện theo Hướng dẫn số 53- HD/VPTW ngày 16/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số điểm về chế độ mật phí đối với Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy; Công văn số 900-CV/BNCTW ngày 05/5/2014 của Ban Nội chính Trung ương về nghiệp vụ mua tin phục vụ công tác PCTNTC.

"Cũng chưa có thước đo cụ thể để xác định số tiền này nhiều hay ít hoặc đáp ứng mong muốn của người cấp tin hay không", ông Trung nói.

Liên quan đến vấn đề cơ chế mua tin có bị lợi dụng để vu khống, tố cáo nặc danh, ông Trung cho biết, cơ chế này sẽ khó có thể bị lợi dụng để vu khống, tố cáo nặc danh vì theo quy định khoản 2 Điều 5 thì người cung cấp thông tin phải cung cấp rõ họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và giữ mối liên hệ với người tiếp nhận thông tin nên sẽ không có trường hợp nặc danh hoặc mạo danh.

Đồng thời, người cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, tài liệu do mình cung cấp; bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo, phản ánh sai sự thật của mình gây ra.

Trước đó, tại buổi làm việc cuối tháng 10/20232, Thường trực Thành ủy nhấn mạnh "Cán bộ, đảng viên, nhân dân cung cấp thông tin với mục tiêu cao nhất là để xây dựng, PCTNTC là chính; mức chi trả là hình thức để khuyến khích nhân dân thông tin, còn mục tiêu cao nhất, chung nhất vẫn là làm sao đạt hiệu quả về PCTNTC”.

Bảo mật thông tin, sự an toàn của người cấp tin:

Theo Điều 3 Quy định số 1629-QĐ/TU có quy định nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin là bảo đảm bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Điều 5 Quy định số 1629-QĐ/TU cũng đã xác định người cung cấp thông tin có các quyền được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác khi cung cấp thông tin.

Ngoài ra, để đảm bảo bí mật thông tin của người cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ, thủ tục chỉ trả sẽ được thực hiện theo chế độ mật; chỉ những người có thẩm quyền mới có quyền xem những hồ sơ này theo khoản 4 Điều 11.

Về việc bảo vệ cho người cấp tin, khoản 3 Điều 7 Quy định số 1629-QĐ/TU đã có quy định việc này; ngoài ra Thành ủy đã có Thông tư 28-TTr/TU ngày 22/4/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM chi tiền mua tin về phòng, chống tham nhũng