Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ kiện của thương hiệu Vodka Men “đình đám”

Nhóm PV | 05/03/2022, 10:29

TAND quận Ba Đình đang thụ lý giải quyết đơn của ông Phạm Kinh Kha, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hương Vang (sở hữu thương hiệu rượu Vodka Men) đề nghị hủy Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường của công ty Hương Vang ngày 30/11/2020.

z3230905037468_387148a3adac8baa8ceba660cf1bf209-1-.jpg
Dây chuyền sản xuất rượu Vodka-Men của Công ty Hương Vang.

Nội dung vụ việc

Ngày 30/11/2020, Công ty cổ phần Hương Vang, có trụ ở tại số 31-33, phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với tất cả các cổ đông và người đại diện sở hữu 100% cổ phần tham gia. Hội nghị đã thông qua nghị quyết, trong đó có việc bầu các thành viên HĐQT khóa mới. HĐQT khóa mới sau đó đã bầu Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau đại hội, Công ty Hương Vang đã gửi hồ sơ lên Sở KH-ĐT TP Hà Nội đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh. Căn cứ vào các biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cùng một số văn bản kèm theo, Sở KH - ĐT Hà Nội đã tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi cho Công ty Hương Vang lần thứ 9 vào tháng 6/2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày với cuộc đại hội đồng cổ đông, ông Phạm Kinh Kha lúc đó còn là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của Công ty Hương Vang đã có đơn gửi Sở KH - ĐT Hà Nội đề nghị không cấp thay đổi đăng ký kinh doanh và sau đó vào tháng 02/2021, ông đã gửi đơn đề nghị TAND quận Ba Đình hủy bỏ Nghị quyết đại hội cổ đông nêu trên.

Lý do mà ông Kha đưa ra đề nghị này là: Nhóm cổ đông (chiếm 52% cổ phần công ty) không đủ thẩm quyền triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020; không đủ điều kiện theo quy định của điều lệ công ty để tiến hành họp và vi phạm quy định về gửi biên bản họp và nghị quyết đại hội cho các cổ đông. Ông Kha cũng cho rằng ông là người sở hữu 70% cổ phần công ty Hương Vang và Đại hội đã tổ chức không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và sai trình tự…

Liên quan đến vấn đề này, đại diện nhóm cổ đông chiếm 52% cổ phần Công ty Hương Vang, ông Lê Văn Chương cho biết đã nộp hồ sơ tài liệu chứng cứ đến Tòa án với các nội dung sau:

Từ năm 2015 cho đến nay, các cổ đông bao gồm ông Lê Văn Chương, bà H.T.H.G, bà N.T.T.H đều không nhận được bất kỳ báo cáo nào của công ty Hương Vang về tình hình hoạt động của công ty. Ông Phạm Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty không có mặt tại trụ sở chính để làm việc từ cuối tháng 10/2018. 

Mặc dù là người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch HĐQT công ty, nhưng ông Kha đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiều năm liền ông Kha không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; không xuất hiện tại trụ sở chính của công ty từ 10/2018 đến nay để điều hành hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, không có bất kỳ báo cáo nào về hoạt động của công ty gửi cổ đông. Điều này là trái hoàn toàn quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. 

Chính vì vậy, hoạt động của Công ty Hương Vang bị đình trệ nghiêm trọng và có nguy cơ không thể hoạt động liên tục. Trước tình hình đó, ngày 8/9/2020, ba cổ đông nắm giữ 52% cổ phần công ty đã gửi thư yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đến ông Phạm Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT của công ty với lý do sau hai lần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty vẫn chưa bầu được HĐQT để điều hành doanh nghiệp nhưng không nhận được hồi đáp.

Ngày 09/10/2020, cổ đông đã đến trụ sở chính của Công ty Hương Vang tại số 31-33, phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đề nghị được gặp ông Kha. Tại đây các cổ đông được biết từ tháng 10/2018 ông Phạm Kinh Kha không còn đến trụ sở của Công ty. Sự kiện này đã được lập vi bằng số 2165/2020/VB-TPLBĐ bởi Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình.

Yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội cổ đông là không có cơ sở

Trước tình hình như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông và doanh nghiệp, ngày 12/11/2020 nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần phổ thông đã gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (được tổ chức vào ngày 30/11/2020) đến toàn bộ các cổ đông của Công ty Hương Vang. Gửi kèm theo thư mời họp này là toàn bộ các tài liệu theo luật định nhằm phục vụ cho cuộc họp.

Tại cuộc họp này, ông Phạm Kinh Kha và ông Phạm Trường Thọ cũng đã có giấy ủy quyền hợp lệ cho người đại diện các ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Kiên tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến, biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp. 

Đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 30/11/2020 với tất cả các cổ đông và người đại diện sở hữu 100% tổng số cổ phần của Công ty Hương Vang. Tuy nhiên các ông Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Kiên sau khi đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện, đã rời khỏi phòng họp bỏ về giữa chừng, không tham gia bỏ phiếu bầu HĐQT. Toàn bộ sự việc đều được lập vi bằng để lưu lại bằng chứng. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/11/2020 đã thông qua Nghị quyết bầu các thành viên của HĐQT Công ty Hương Vang.

z3230777478901_1015f652c2edfd4b1bfebea61bb6e589.jpg
Luật sư Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc Công ty luật Nam Anh Interlegal: "Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Hương Vang tổ chức ngày 30/11/2020 đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty".

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc Công ty luật Nam Anh Interlegal nhận định: Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Hương Vang tổ chức ngày 30/11/2020 đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/11/2020 nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cổ đông cũng như đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Các cổ đông bao gồm bà H.T.T.G; ông Lê Văn Chương và bà N.T.T.H là nhóm cổ đông sở hữu 52% cổ phần của công ty. Vì vậy họ có đầy đủ các quyền của của cổ đông được quy định chi tiết tại Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

Việc làm của ông Kha với tư cách Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của công ty không chỉ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đến uy tín, thương hiệu của công ty mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Việc không nắm được tình hình hoạt động của công ty không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông mà với tư cách là người quản lý công ty họ sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm cho hoạt động của công ty trong trường hợp công ty vi phạm các nghĩa vụ về thuế, kê khai các báo cáo và các hoạt động vi phạm pháp luật khác mà họ không nắm được. Vì vậy các ông Phạm Kinh Kha và ông Phạm Trường Thọ yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là không có cơ sở, luật sư Vinh khẳng định.

Được biết, một trong những lý do mà ông Phạm Kinh Kha đệ đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/11/2020 vì ông Kha lập luận rằng, ông là người nắm giữ 70% cổ phần công ty Hương Vang. Tuy nhiên, theo hồ sơ tài liệu mà chúng tôi có được cũng như nhận định đánh giá của các luật sư cho rằng, việc ông Phạm Kinh Kha đang sở hữu 43% cổ phần nhưng lại tăng lên 70% cổ phần có dấu hiệu tự nâng khống cổ phần và làm giả sổ cổ đông…

Chúng tôi sẽ đề cập cụ thể đến nội dung này ở bài sau.

Bài liên quan
Bắt quả tang cặp vợ chồng chuẩn bị xẻ thịt hổ nấu cao
Hai vợ chồng tại Thanh Hóa đang chuẩn bị xẻ thịt một cá thể hổ nặng 145kg để nấu cao thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ kiện của thương hiệu Vodka Men “đình đám”