Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

13/06/2024 - 17:11

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả” để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí cục trưởng, vụ trưởng, trưởng đơn vị các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương cùng tham dự.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều nỗ lực, nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã tập trung tham mưu, hoàn thành 95 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tính đến hết tháng 5/2024, Ban đã hoàn thành 5/18 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024.

Ban đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 Tiểu ban và kịp thời tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng…

Tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, Ban Tổ chức Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

TTXVN_1306ThuongtrucBanBithuLuongCuong2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xứng đáng là “then chốt của then chốt.”

Theo kế hoạch, thời gian chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không còn dài, công việc rất nặng nề, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương theo Quyết định số 152-QĐ/TW.

Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ, nhất là nhận xét, đánh giá đúng, đề xuất trúng cán bộ, bảo đảm tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Cùng với đó là tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; tham mưu triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể sau khi Chỉ thị được ban hành. Tích cực tham gia các nhiệm vụ của Tiểu ban phục vụ Đại hội và Tiểu ban Văn kiện theo kế hoạch

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024; nhất là tập trung xây dựng và sớm hoàn thành Đề án “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp” bảo đảm tính khả thi.

Ban nghiên cứu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá dữ liệu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đầu vào, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đầu ra đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là theo phân cấp; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước bạn Lào, Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả” để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục làm tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách phù hợp đối với cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, sự tiến bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban.

Ban Tổ chức Trung ương sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời chủ động quy hoạch sắp xếp, bồi dưỡng lớp kế cận, kế tiếp có chất lượng tốt, sẵn sàng thay thế, bảo đảm sự ổn định, kế thừa, phát triển vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban.

TTXVN_1306TruongbanTochucTrunguongLeminhhung.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Ban, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo, định hướng sâu sát, cụ thể của Thường trực Ban Bí thư về những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới, đặc biệt là việc tổ chức chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương