Chính trị

Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường

P.T 16/05/2024 22:50

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khai mạc sáng 16/5, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

dai_tuong_cuong.png
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường