Kinh tế

Thu ngân sách qua xuất nhập khẩu tăng 11,3% so với tháng trước

Nguyễn Cúc 08/06/2024 10:16

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 165.696 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán được giao và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tháng 5 năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 66,62 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước, tương đương với 5,58 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 32,81 tỷ USD, tăng 5,7% (tương đương 1,76 tỷ USD) so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 33,81 tỷ USD, tăng 12,7% (tương đương 3,82 tỷ USD) so với tháng trước. Kết quả là cán cân thương mại trong tháng 5/2024 ước nhập siêu 1 tỷ USD.

hqvn.jpg
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2024 tăng mạnh ở nhóm hàng rau quả, trong khi nhập khẩu tăng mạnh ở các mặt hàng như dầu thô, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% (tương đương tăng 44,56 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 156,77 tỷ USD, tăng 15,2% (tương đương tăng 21,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, và nhập khẩu đạt 148,76 tỷ USD, tăng 18,2% (tương đương tăng 23,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại 5 tháng đầu năm 2024 ước xuất siêu 8 tỷ USD.

Về tình hình thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 5/2024, số thu đạt 38.940 tỷ đồng, tăng 11,3% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm 2024, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 165.696 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán được giao và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 5/2024 và 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực nhập khẩu. Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng, cho thấy chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh tế quốc tế của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu ngân sách qua xuất nhập khẩu tăng 11,3% so với tháng trước