Thẩm phán Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang: Mong trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao

Vân Nguyễn (thực hiện) | 12/09/2020, 18:46

Từ lãnh đạo một Vụ chuyên môn của TANDTC, Thẩm phán Chu Thành Quang được Chánh án TANDTC bổ nhiệm là Chánh án TAND tỉnh Hà Giang. Phóng viên Báo Công lý có dịp trò chuyện cùng ông Quang trên cương vị mới này.

Thẩm phán Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang: Mong trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao

Chánh án TAND tỉnh Hà Giang Chu Thành Quang

PV: Hà Giang là một trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, điều gì khiến ông băn khoăn, trăn trở nhất khi được bổ nhiệm là người đứng đầu ngành Tòa án tỉnh này, thưa ông?

Thẩm phán Chu Thành Quang: Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao, biên giới, nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, có đặc điểm địa hình hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn. Về đơn vị hành chính, tỉnh Hà Giang có một thành phố và 10 huyện, trong đó 7/11 huyện có đường biên giới giáp với Trung Quốc, dài 277,5km; đa số dân cư sinh sống trong tỉnh là các đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Khi được bổ nhiệm là Chánh án TAND tỉnh Hà Giang, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là làm sao để TAND hai cấp tỉnh Hà Giang vững mạnh và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan bảo vệ công lý trong địa hạt tỉnh; xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Ban Cán sự đảng TANDTC, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, với yêu cầu Tòa án phải là chỗ dựa của người dân về công lý, quyền con người, quyền công dân.

Nhìn vào kết quả các mặt công tác thời điểm tháng 11/2019, về công tác chuyên môn, các chỉ tiêu đặt ra đối với TAND tỉnh đều không đạt; có án oan sai, phải giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại; việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử của TAND hai cấp còn nhiều bất cập. Về công tác tổ chức, cán bộ, 6/11 đơn vị TAND cấp huyện có Chánh án không đủ tuổi cơ cấu cấp uỷ khóa tới hoặc đã qua hai nhiệm kỳ thuộc trường hợp phải luân chuyển; nguồn quy hoạch chức vụ Chánh án, Phó Chánh án cấp huyện, nguồn nhân sự để đào tạo, bổ nhiệm Thẩm phán thiếu nghiêm trọng; công tác điều động, luân chuyển cán bộ giữa các Tòa án trong tỉnh gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đối với các huyện vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển.

Về cơ sở vật chất, thiết bị làm việc còn nhiều thiếu thốn. Trong bối cảnh đó, cuối năm 2019, đầu năm 2020 là thời điểm các Đảng bộ, Chi bộ Tòa án hai cấp tỉnh Hà Giang tiến hành Đại hội đảng, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước tình hình và những yêu cầu thực tế đòi hỏi khi tôi đến với Hà Giang, với tôi, đó là những thách thức lớn, cần sự chia sẻ, chung sức, chung lòng của các Thẩm phán, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Hà Giang để cùng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

PV: Trong khó khăn cũng không thiếu những thuận lợi, vậy theo ông, mặt thuận lợi nhất của ngành TAND tỉnh hiện nay là gì?

Thẩm phán Chu Thành Quang: TAND hai cấp tỉnh Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Ban Cán sự đảng TANDTC, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phối hợp đồng thuận giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp về cơ bản có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiện toàn và xây dựng được khối tập thể đoàn kết, thống nhất cao, có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề nghiệp. Nhiều Quy chế phối hợp công tác đã được ký kết giữa Ban Cán sự đảng TAND tỉnh với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; giữa TAND tỉnh với các cơ quan hữu quan; Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan trong khối hành chính thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Ngày 5/2/2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Đây là những văn bản vô cùng quan trọng, tạo điều kiện để Tòa án hai cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giải quyết các khiếu kiện hành chính, vụ án dân sự, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án...

PV:Với cương vị của người đứng đầu Tòa án tỉnh, ông có kỳ vọng điều gì trong nhiệm kỳ của mình không, thưa ông?

Thẩm phán Chu Thành Quang: Tôi mong trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng trách được giao, cùng với các Thẩm phán, công chức, người lao động TAND hai cấp trong tỉnh khắc phục những khó khăn đã được nhận diện; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, TANDTC về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó tiếp tục bám sát và thực hiện có hiệu quả các giải pháp của TANDTC để nâng cao chất lượng công tác xét xử của TAND hai cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; kiện toàn công tác cán bộ, cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của TAND hai cấp; triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Hòa giải, đối thoại; góp phần xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin của nhân dân.

PV: Ông có thể thông tin một vài những thay đổi kể từ khi ông đảm nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh đến nay?

Thẩm phán Chu Thành Quang: Tính đến tháng 8/2020, bên cạnh việc duy trì những mặt tích cực của TAND hai cấp trong tỉnh, chúng tôi đã cùng nhau sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng TAND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ban hành; ban hành Quy chế làm việc mới của TAND tỉnh Hà Giang; ban hành Quy chế tiếp công dân; quy trình tiếp công dân, đồng thời bố trí phòng tiếp dân trang trọng và xây dựng tủ sách pháp luật để phục vụ công dân; sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng Quy chế chuyển đổi vị trí công tác đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND hai cấp tỉnh Hà Giang nhằm tạo điều kiện cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo nguồn nhân lực kế cận các chức danh tư pháp; khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn.

Về chuyên môn nghiệp vụ, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả các giải pháp của TANDTC, TAND hai cấp tỉnh Hà Giang tăng cường giao ban trực tuyến hàng tháng để trao đổi nghiệp vụ và giao ban quý trao đổi toàn diện các mặt hoạt động công tác; tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm từ thực tiễn xét xử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án; thống nhất việc đánh đoạn trong viết bản án, thay cho đánh ý (một sai sót phổ biến trong quá trình thực hiện hướng dẫn của TANDTC về viết bản án);

 Phát huy vai trò của Uỷ ban Thẩm phán TAND tỉnh trong việc ban hành các tập văn bản thông báo quan điểm về nghiệp vụ trong giải quyết các vụ án TAND hai cấp còn vướng mắc để thống nhất áp dụng khi chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan Trung ương; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự, hành chính đã thụ lý từ năm 2019 chuyển sang 2020. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ và chất lượng giải quyết các loại án đều tăng so với cùng kỳ năm 2019; không có án oan.

Về công tác xây dựng ngành, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh tập trung chỉ đạo TAND hai cấp tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ TAND hai cấp giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 202-2026; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thẩm phán; thực hiện quy trình giới thiệu lãnh đạo TAND tỉnh và 11/11 lãnh đạo TAND cấp huyện tham gia cấp ủy; kiện toàn chức vụ Chánh án 6/11 TAND cấp huyện; bổ nhiệm lại 03 Phó Chánh án TAND cấp huyện; bổ nhiệm mới 01 Phó Chánh án TAND cấp huyện, 2 chức danh Thẩm phán sơ cấp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử, quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, đặc biệt là thế hệ trẻ làm nguồn kế cận quy hoạch trong tương lai; khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ; tổ chức Cuộc thi viết bản án chuẩn mực; lãnh đạo TAND tỉnh thực hiện tốt công tác phụ trách 3 xã theo sự phân công của Tỉnh uỷ (xã Nàn Ma, Bản Ngò thuộc huyện Xín Mần; xã Thuận Hoà thuộc huyện Quản Bạ).

 Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, đơn vị đã quán triệt, triển khai tới TAND hai cấp thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, TANDTC, Tỉnh ủy và chính quyền địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án liên quan đến phòng chống Covid-19.

 Về cơ sở vật chất, được sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC và lãnh đạo địa phương, TAND tỉnh đã được TANDTC cấp kinh phí cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc, bảo trì trụ sở TAND huyện Vị Xuyên; được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị làm việc.

Về công tác đoàn thể, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã tổ chức được các chuỗi hành động năm 2020, gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Kế hoạch Tháng Thanh niên, tổ chức Tọa đàm trực tuyến tại 12 điểm cầu TAND hai cấp tỉnh Hà Giang chủ đề về: “Thanh niên với công tác Tòa án”. Kịp thời đề nghị hỗ trợ động viên công chức, người lao động TAND hai cấp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiên tai lũ quét từ Quỹ tình nghĩa TANDTC, quỹ Công đoàn TAND tỉnh; vận động công chức, người lao động TAND hai cấp tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19 số tiền 21.500.000 đồng và 500 chiếc khẩu trang.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
TAND cấp cao tại TP.HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Tòa kinh tế
Chiều ngày 18/1, TAND cấp cao tại TP.HCM đã công bố Quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh Duyên, giữ chức vụ Chánh Toà kinh tế kể từ ngày 15/1/2021. Đồng thời bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng Kế toán - Quản trị.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thẩm phán Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang: Mong trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao