TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai công tác Tòa án năm 2021

Mai Đỉnh | 30/12/2020, 18:13

Sáng 30/12, TAND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng; Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; Phạm Hồng Quyền, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng TANDTC.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị TAND hai cấp tỉnh Yên Bái.

yen-bai.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2020, đồng chí Lê Thái Hưng, Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm đất nước và Tòa án diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn. Bên cạnh nhiệm vụ phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu khác theo Nghị quyết của Quốc hội, TANDTC; Nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, TAND hai cấp tỉnh Yên Bái còn phải tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid - 19...

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2016-2020, TAND hai cấp tỉnh Yên Bái thụ lý 16.091 vụ việc, đã giải quyết được 15.994 vụ việc, đạt 99,39% (so với nhiệm kỳ trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 6.205 vụ việc, đã giải quyết tăng 6.140 vụ việc). Trong đó, năm 2020 thụ lý tổng số 3.755 vụ, việc các loại; đã giải quyết được 3.716 vụ, việc, đạt 98,96%; so với cùng kỳ năm trước số thụ lý tăng 77 vụ, việc; số giải quyết tăng 83 vụ, việc...

yen-bai2(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cho đồng chí Lê Thái Hưng.

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, kết án oan người không có tội. Trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 2.793 vụ với 4.762 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 2.785 vụ với 4.708 bị cáo, đạt 99,71% vượt chỉ tiêu Nghị quyết của TANDTC và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Trong đó, năm 2020, đã thụ lý 639 vụ - 1193 bị cáo (so với năm 2019 tăng 65 vụ - 180 bị cáo), đã giải quyết 636 vụ - 1166 bị cáo đạt 98,73%...

TAND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các Tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với những vụ án kinh tế, chức vụ lớn; những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc. Trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp đã xét xử 06 vụ với 13 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, trong đó, năm 2020, đã xét xử 01. vụ với 01 bị cáo.

Việc giải quyết các vụ việc dân sự về cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự. Trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 12.230 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được 12.141 vụ việc, đạt 99,27%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, TANDTC và Hội đồng nhân dân tỉnh giao...

yen-bai1(1).jpg
Đồng chí tân Chánh án TAND tỉnh Yên Bái phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 TAND tỉnh Yên Bái đề ra là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc Hội, TANDTC, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, vì công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Tích cực tham mưu về các chủ trương, biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là vụ án lớn mà dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, thực thi có hiệu quả Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Phấn đấu không để xẩy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn Thẩm phán và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Thẩm phán. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ; công tác kiểm tra việc xét xử. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức TAND...

yen-bai6.jpg
Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, là Thẩm phán mẫu mực TAND được nhận Cờ thi đua và Bằng khen TANDTC

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị TAND hai cấp tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà các tập thể, cá nhân của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm công tác 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Du, trong công tác giải quyết án hình sự: nhìn chung các vụ án đều được đưa ra xét xử đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, chưa phát hiện trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Về giải quyết các loại vụ việc dân sự và hành chính: chất lượng giải quyết cơ bản được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Đây là thành tích đáng biểu dương của các đồng chí.

Đặc biệt, công tác công khai bản án trên cổng thông tin điện tử, từ khi có chủ trương công khai bản án, TAND hai cấp tỉnh Yên Bái đã đăng tải được tổng số 3.555 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật góp phần thực hiện công khai, minh bạch công tác xét xử của Tòa án. Trong nhiệm kỳ TAND hai cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 585 phiên tòa rút kinh nghiệm theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 01/CT-CA ngày 16/01/2017 của Chánh án TANDTC về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua phiên tòa rút ra được nhiều hạn chế thiếu sót, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của các Thẩm phán.

Đồng chí Phó Chánh án TANDTC nhận định, trong nhiệm kỳ qua các đồng chí cũng đã làm tốt công tác phối kết hợp với các cơ quan hữu quan, công tác đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, công tác Hội thẩm nhân dân; công tác thi đua khen thưởng…

Cùng với đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm đã chỉ ra tại báo cáo và tại các kết luận kiểm tra công tác chuyển môn của TANDTC trong nhiệm kỳ, như: Chưa khắc phục triệt để việc bản án tuyên không rõ ràng, vẫn còn tình trạng chậm gửi bản án, quyết định cho đương sự và cá nhân, tổ chức có liên quan…

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du đề nghị toàn thể các đồng chí của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái tại Hội nghị này, tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp để khắc phục trong thời gian tới. Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2021, các đồng chí đã được nghe báo cáo về những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn của các Tòa án được tổng hợp từ kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra của TANDTC. Những hạn chế, thiếu sót này mang tính phổ biến tại các Tòa án, đề nghị các đồng chí cần rà soát lại xem đơn vị mình có sai sót gì tương tự để xác định nguyên nhân và tìm ra các giải pháp khắc phục.

Với quyết tâm chính trị cao và có biện pháp thực hiện đúng đắn, đồng chí Phó Chán án TANDTC tin tưởng rằng kết quả công tác của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái sẽ ngày càng được nâng cao, sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm công tác 2021 và các năm tiếp theo.

yen-bai5.jpg

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Văn Du đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cho với Lê Thái Hưng – Thẩm phán Trung cấp, Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Yên Bái.

Giao nhiệm vụ cho tân Chánh án Lê Thái Hưng, đồng chí Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, được bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Yên Bái là sự tin tưởng của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái giao phó trọng trách mới, đây là niềm vinh dự lớn lao của đồng chí Lê Thái Hưng, nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Trên cương vị mới tôi đề nghị đồng chí tân Chánh án cần tiếp tục phát huy ưu điểm, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi hơn nữa trình độ chuyên môn. Kiên định giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, để cùng Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TAND Tỉnh Yên Bái làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng đối với Tòa án hai cấp tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, các chủ trương lớn của Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển của hệ thống Tòa án và bảo đảm an ninh, chính trí, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

yen-bai4.jpg

Thay mặt Ban Cán sự đảng và toàn thể cán bộ, công chức của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái, đồng chí tân Chánh án Lê Thái Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo TANDTC, Thường vụ Tỉnh ủy đã dành cho TAND hai cấp tỉnh Yên Bái.

Tân Chánh án TAND tỉnh Yên Bái Lê Thái Hưng cho biết, đồng chí nhận nhiệm vụ vào thời điểm khi công tác Tòa án vừa tiến hành tổng kết năm 2020 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ, với nhiều thành quả nổi bật: Tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và các yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề. Chất lượng công tác xét xử được nâng cao, không có vụ án nào để quá thời hạn xét xử, không kết án oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính... Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đó là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực trong thực hiện nhiệm năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước mắt, đồng chí sớm ổn định công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Quốc hội, TANDTC và của Hội đồng nhân dân tỉnh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2021. 

Trên cương vị công tác mới, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Yên Bái, đồng chí Lê Thái Hưng xin tiếp thu sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du. Đồng chí hứa sẽ cụ thể hóa vào những phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái.

yen-bai3.jpg
Quang cảnh Hội nghị
Bài liên quan
TAND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 2020
Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2020, TAND Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ (đợt 2) cho thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên và Thư ký của Tòa án hai cấp trong tỉnh. Hội nghị diễn ra vào ngày 24/12/2020 và ngày 25/12/2020.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai công tác Tòa án năm 2021