Tòa án địa phương

TAND hai cấp tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Thùy Dung 10/05/2024 - 16:41

Chiều 10/5, TAND hai cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm TAND tỉnh đến 17 điểm cầu thành phần thuộc TAND các huyện, thị, thành.

Tham dự và chủ trù Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Lam-Chánh án TAND tỉnh Gia Lai cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Viết Toàn-Phó Chánh án TAND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

chanh-an.jpg
Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Phạm Duy Lam chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, TAND hai cấp tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, số lượng các loại vụ việc thụ lý, giải quyết tiếp tục gia tăng, nhiều vụ việc có nội dung, tính chất phức tạp, mức độ tranh chấp gay gắt; bên cạnh đó, nhiều công chức được cử đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, quân sự dài ngày, đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của các Tòa án, nhất là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc thuộc thẩm quyền.

Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành các chỉ tiêu công tác Tòa án năm 2024, ngay từ đầu năm Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế hoạt động của các Tòa án trong tỉnh, phát huy tối đa mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau.

diem-cau-tinh(1).jpg
Điểm cầu trung tâm TAND tỉnh Gia Lai

Kết quả 6 tháng đầu năm, TAND hai cấp Gia Lai đã giải quyết tổng số 3.025 vụ việc các loại (tăng 330 vụ việc so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó: TAND tỉnh giải quyết 303 vụ việc; TAND cấp huyện giải quyết 2.722 vụ việc.

Tỷ lệ giải quyết chung đạt: 59,1% (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023). Cùng với đó, thời gian qua, TAND hai cấp không có trường hợp kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định, bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành. Chất lượng tổ chức phiên tòa và chất lượng ban hành bản án, quyết định của Tòa án tiếp tục được nâng cao.

a.-toan.jpg
Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Hà Viết Toàn trình bày báo cáo của TAND hai cấp tỉnh

Ngoài ra, TAND hai cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức 9 phiên tòa trực tuyến, phối hợp với TANDCC tại Đà Nẵng tổ chức 37 phiên tòa có điểm cầu thành phần tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, 23 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố được 1.054 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử TAND tỉnh.

Công chức có chức danh tư pháp thực hiện nghiêm túc việc tương tác và đóng góp câu hỏi, câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo, đăng tải 21.470 lượt, số lượt đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi cho phần mềm được 852 câu.

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đều thẳng thắn, đúng trọng tâm vào từng vấn đề, đồng thời rút kinh nghiệm các vấn đề còn hạn chế, từ đó chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết án, đặc biệt là án dân sự.

thanh-pho.jpg
Điểm cầu TAND TP. Pleiku

Tại Hội nghị này, TAND hai cấp tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2024. Cụ thể, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, Quốc hội, TANDTC, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Tòa án; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các yêu cầu cải cách tư pháp, từng bước triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổ chức tốt các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, đảm bảo quyền bào chữa và quyền bình đẳng của người tham gia tố tụng; giải quyết tốt các vụ án trọng điểm, án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhằm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng đội ngũ công chức Tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024