Giao thông

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

N.T.D 03/05/2024 - 22:35

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó sẽ điều chỉnh theo hướng bổ sung bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất tại vị trí phía Tây sân đỗ máy bay của nhà ga hành khách T2 và bổ sung trung tâm đào tạo thực hành cho nhân viên cứu nạn chữa cháy máy bay tại vị trí phía Tây Nam của sân bay.

Trong quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, bổ sung quy hoạch nhà để xe cao tầng tại vị trí phía Đông Đài Kiểm soát không lưu cùng với hệ thống giao thông kết nối. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 590/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2540/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Bộ GTVT cũng lưu ý trong các bước triển khai tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài