Phong trào thi đua

Lạng Sơn: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối nội chính

Trang Việt 09/01/2024 - 18:16

Chiều 9/1, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Cụm thi đua các đơn vị khối nội chính của tỉnh Lạng Sơn.

toan-canh(1).jpg
Toàn cảnh hội nghị

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chu Lệ Hường, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn (đơn vị Trưởng Cụm thi đua); cùng các đơn vị trong Cụm như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc - Bộ Công an.

Theo phân công, năm 2023 TAND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng Cụm thi đua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm Phó trưởng Cụm thi đua. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, trong năm 2 đơn thường xuyên trao đổi thông tin với các thành viên của Cụm thi đua đảm bảo tính thống nhất, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua vào thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị trong Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản về thi đua khen thưởng do Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành dọc cấp trên phát động; chủ động xây dựng để triển khai với các hình thức, phương pháp sáng tạo, đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng các tập thể cơ sở, những người lao động trực tiếp; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

chanh-an-huong(1).jpg
Đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc pháp luật, kỷ luật, quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ công lý, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Trong công tác thi đua, Cụm thực hiện có bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua đã phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong năm 2023. Các phòng trào thi đua đều có chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, thời gian biện pháp thực hiện cụ thể, 100% các đơn vị, tập thể, bộ phận cơ sở đều tham gia ký kết giao ước và đăng ký nội dung thi đua cụ thể năm 2023.

Kết thúc các phong trào, đợt thi đua, các đơn vị đã tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua có 1.003 lượt tập thể và 3.427 lượt cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Trung ương, địa phương và cấp trên theo ngành; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt 89,4%; cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

giao-ket(1).jpg
Đại diện đơn vị trong Cụm Thi đua các cơ quan nội chính tỉnh thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận, làm rõ các kết quả đã đạt được, đồng thời thống nhất với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Trên cơ sở các kết quả năm 2023 và kết quả chấm điểm thi đua, các đơn vị trong cụm đã bình xét TAND tỉnh là đơn vị nhất cụm và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành bầu đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm trưởng cụm, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 làm phó trưởng cụm thi đua năm 2024, đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối nội chính