Không xác định được ngày tháng sinh có được quyền đi bầu cử?

Thu Phương | 11/05/2021, 07:58

Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.

Hỏi: Tôi được biết rằng công dân đủ 18 tuổi trở lên thì được quyền bầu cử, tuy nhiên tôi bị thất lạc giấy tờ khai sinh từ nhỏ nay không xác định cụ thể được ngày tháng sinh thì tôi có được quyền đi bầu cử hay không?

Bạn đọc Nguyễn Thị Nga, Yên Bái

Trả lời:

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi.jpg
Ảnh minh họa

Độ tuổi bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được quy định Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định như sau:

“Điều 2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.”

Trong trường hợp của bạn, cách tính tuổi công dân để được ghi tên vào danh sách cử tri như sau:

Một, trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử. Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm sau.

Hai, trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.

Như vậy, kể cả trong các trường hợp bạn không xác định được cụ thể ngày, tháng sinh thì khi đáp ứng đủ điều kiện về tuổi theo các cách tính như trên thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình.

Bài liên quan
Người bị tạm giam, tạm giữ có quyền bầu cử không?
Những người đang bị tạm giam, tạm giữ sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khu vực người đó đang bị tạm giữ, tạm giam.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không xác định được ngày tháng sinh có được quyền đi bầu cử?