Chính trị

Kết quả phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc bầu

Vĩnh Phúc 15/12/2023 20:19

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bế mạc. Thông tin về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp cũng được công bố.

Nội dung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thông qua cho biết: ngày 13/12/2023 tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

khai-mac-hdnd.jpg
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, khai mạc sáng 13/12 kết thúc vào sáng 15/12, thông tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 người đã được công bố.

Cụ thể, xác nhận kết quả phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Bà Hoàng Thị Thúy Lan – Chủ tịch HĐND tỉnh có 46 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 97,78%; 0 phiếu tín nhiệm, chiếm 0% và 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,13%. Bà Lan cũng là người duy nhất trong số 28 người được lấy phiếu có tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND có 33 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 70,21%; 8 phiếu tín nhiệm, chiếm 17,02% và 6 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 12,77%.

Ông Phạm Quang Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND có 44 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 93,62%; 3 phiếu tín nhiệm, chiếm 6,38% và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đạt 26 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 55,32%; 18 phiếu tín nhiệm, chiếm 38,30%; và 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, được 34 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 72,34%; 12 phiếu tín nhiệm, chiếm 25,53%; và 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,13%.

Khối UBND tỉnh, 23 người được lấy phiếu tín nhiệm, kết quả như sau:

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc được 19 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 40,43%; 2 phiếu tín nhiệm, chiếm 4,26%; và 25 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 53,19%.

23112023-dientapkvptvinhyen-01-9172-8725-1702637283-1702640146571178271279.png
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đạt 35 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 74,47%; 9 phiếu tín nhiệm, chiếm 19,15%; 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 32 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 68,09%; 12 phiếu tín nhiệm, chiếm 25,53%; 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 29 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 61,70%; 15 phiếu tín nhiệm, chiếm 31,91%; 3 phiếu tín nhiệm, chiếm 6,38%.

Ông Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 36 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 76,60%; 8 phiếu tín nhiệm, chiếm 17,02%; 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đạt 41 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 87,23%; 6 phiếu tín nhiệm, chiếm 12,77%; 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Thanh Hải, Ủy viên UBND, đạt 37 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 78,72%; 9 phiếu tín nhiệm, chiếm 19,15%; và 1 phiếu tín nhiệm thấp chiếm 2,13%.
Ông Bùi Hồng Đô, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 34 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 72,34%; 13 phiếu tín nhiệm, chiếm 27,66%; 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 30 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 63,83%; 14 phiếu tín nhiệm, chiếm 29,79%; 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Lưu Văn Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 31 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,96%; 15 phiếu tín nhiệm, chiếm 31,91%; 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,13%.

Ông Vũ Giang Hậu, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 35 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 74,47%; 11 phiếu tín nhiệm, chiếm 23,40%; 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,13%.

Ông Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 27 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 57,45%; 19 phiếu tín nhiệm, chiếm 40,43%; 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,13%.

Ông Phan Thế Huy, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 28 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 59,57%; 15 phiếu tín nhiệm, chiếm 31,91%; 4 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 8,51%.

Ông Trần Quốc Huy, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 40 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 85,11%; 7 phiếu tín nhiệm, chiếm 14,89%; 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Văn Huyến, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 31 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,96%; 13 phiếu tín nhiệm, chiếm 27,66%; 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Lê Văn Kiên, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 32 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 68,09%; 13 phiếu tín nhiệm, chiếm 27,66%; 2 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 4,26%.

Ông Lương Văn Long, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 29 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 61,70%; 16 phiếu tín nhiệm, chiếm 34,04%; 2 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 4,26%.

Ông Nguyễn Phú Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 41 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 87,23%; 6 phiếu tín nhiệm, chiếm 12,77%; 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Đức Tài, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 30 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 63,83%; 13 phiếu tín nhiệm, chiếm 27,66%; 4 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 8,51%.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 40 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 85,11%; 5 phiếu tín nhiệm, chiếm 10,64%; 2 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 4,26%.

Ông Lê Hồng Trung, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 35 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 74,47%; 9 phiếu tín nhiệm, chiếm 19,15%; 3 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.

Ông Nguyễn Kim Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 23 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 48,94%; 13 phiếu tín nhiệm, chiếm 27,66%; 11 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 23,40%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, đạt 31 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 65,96%; 15 phiếu tín nhiệm, chiếm 31,91%; 1 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 2,13%.

Nội dung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND cũng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công tâm, trung thực, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định.

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 13/12/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc bầu